תנאים והתניות

התנאים וההתניותחלים על השימוש במערכת BET-IBC.

הסכם זה ("ההסכם") צריך להיקרא על ידך במלואו לפני שימושך במערכת BET-IBC ובשירות התיווך שלנו. אנא שים לב כי ההסכם מהווה התחייבות משפטית בינך לבין BET-IBC (המכונה בתור "BET-IBC", "אנחנו", "אנו"), המהווים הבעלים והמפעילים של אתר האינטרנט הנמצא בכתובתbet-ibc.com ("האתר").

בלחיצה על כפתור "הזן" במהלך הרשמת המשתמש שלך, הנך מסכים לתנאים וההתניות המוגדרות לאורך הסכם זה. הנך מודע לכך שבמקרה של אי ציות להסכם זה יכול לגרום לפסילה, סגירת משתמש, או פעולה משפטית נגדך בהתאם לנסיבות וכפי שיותר מפורט למטה.

תנאים כלליים

כתנאי לשימוש, הנך מאשר כי:

  1. BET-IBC לא יישאו בשום אחריות כלשהי על כל טעויות טכניות או אנושיות שיכולות לקרות בבתי הימורים מסוימים, וכן כל הפעולות הננקטות על ידם (כולל, אך לא מוגבל בגין: עיכובים בפדיית הכספים, עיכובים בהסדרת ההימור, הקפאת כספים, סגירות שוק, ביטול הימורים). עבור התוצאות של כל פעולה שמתרחשת במשתמש שלך – אתה, בתור הבעלים של המשתמש צריך לשאת באחריות..
  2. הנך לא מוגבל על ידי יכולת משפטית מוגבלת.
  3. הנך מעל גיל 18.
  4. הנך מסכים לספק לנו פרטים אישיים מסוימים אודותיך (כולל, אך לא רק: שמך המלא, כתובת מייל, פרטים הנוגעים לשיטות התשלום שלך וכד) על מנת להשתמש בשירותים שאנו מציעים.
  5. הנך נדרש לספק טופס הכר את הלקוח לפני שאתה מבצע את המשיכה הראשונה שלך, כלומר עליך לספק עותק של תעודת הזהות שלך וכן עותק של חשבון תשתית או הצהרה בנקאית. תהליך זה הינו בגדר חובה ונדרש בהתאם לרגולציית המשחקים ודרישות האנטי-הלבנת כספים הקיימות בשוק.
  6.  האחריות לבדוק אם השימוש בשירות שלנו הינו חוקי במדינה שבה אתה שוהה חלה עליך בלבד
  7. הנך לא תושב ארצות הברית.
  8. הנך האחראי הבלעדי עבור המיסים שייתכן ותצטרך לשלם על הזכיות שישולמו לך.
  9. הנך מודע לסיכון לאיבוד כספים הנובע מהשימוש בשירות וכן שמערכת BET-IBC אינה נושאת באחריות עבורך על כל הפסד מעין זה.
  10. במקרה והמשתמש ממומן על ידי גורם אחר מאשר הנרשם, BET-IBC באופן אוטומטי מניחים שהגורם שמפקיד את הכספים הוא שותף בבעלות המשתמש.
  11. הנך מסכים לשמור את שם המשתמש שלך והסיסמה בסוד ולא לאפשר לאף גורם אחר להשתמש בהם. במקרה והזנת את שם המשתמש שלך או את הסיסמה במקום לא נכון, עליך לעדכן סוכן שלBET-IBC באופן מידי.
  12. הנך מודע לכך שכל הימור שנעשה דרך השירות שלנו בשם המשתמש שלך ובסיסמה, ייחשב כהימור תקף.
  13. הנך מודע לכך שסוכן הימורים יכול להחזיק במשתמש אחד בלבד. ניסיונות לפתוח משתמש נוסף יכולים לגרום להעלאה באגרות הפקדה ומשיכה.
  14. הנך מודע לכך שהנך יכול להשתמש בפרטי התשלום כדי לממן את חשבון השחקן שלך בלבד. הנך לא מורשה להפקיד עבור חבריך, בני משפחתך וכדומה.
  15. הנך מודע לכך שמערכת BET-IBC אינם נושאים באחריות עבור כל עיכוב בתהליך התשלום שנגרם על ידי ספקי התשלום או סוכני ההימורים.
  16. ההסכם וכל עניין הקשור אליו כפופים לחוקים של "BET-IBC". כל צד בהסכם מסכים ללא עוררין כי הארגונים הרלווטיים בתחום E-Gambling Curacao בעלי זכות לשפוט בכל הנוגע לכל טענה, מחלוקת ו/או כל עניין אחר הקשור להסכם ו/או לכל עניין הנובע ממנו. כמו כן, הצדדים מוותרים ללא עוררין על כל זכות שיכולה להיות כפופה לכל פעולה המבוצעת דרך אותם ארגונים, או לכל טענה שעולה כתוצאה מכל פעולה בפורום לא רשמי, או פורום שאין לאותם ארגונים זכות שיפוט.

משתמשים

 1. הנך מאשר שאם רצונך הוא לקבל גישה לשירות ההימורים שלנו, אתה נדרש להשלים את טופס הרשמת משתמש כפי שמוגדר באתר שלנו.
 2. הנך נדרש לספק מידע מלא וכנה בגין כל הפרטים והמידע שיסופקו לך על ידי BET-IBC .
 3. הנך נדרש ליידע את BET-IBC על אודות כל שינוי הנכלל במסגרת הפרטים האישיים שלך.
 4. BET-IBC שומרים את הזכות לסרב לכל הימור או חלק מהימור מבלי לספר סיבה בכל זמן שהוא.
 5. BET-IBC שומרים את הזכות לסגור את המשתמש שלך ולהחזיר את היתרה שלך מבלי לספר סיבה בכל זמן שהוא. במקרה וקיים חשד לביצוע הונאה במשתמש שלך, הכספים יכולים להיכנס למצב מוקפא והחקירות יכולות להתנהל לזמן לא מוגדר.
 6. הנך מכיר בזאת, שבמקרה והזנת את הכתובת לתשלום ו/או שיטת התשלום שאינה נכונה בבקשת משיכת הכספים, ייתכן ותוחל עמלה נוספ
 7. הנך מכיר בזאת שבמידה והסכום איתו בחרת לפתוח את חשבונך יהיה נמוך מהסכום ההתחלתי הנדרש ו\או שהסכום הנדרש הגיע במספר תשלומים, כל סכום הנמוך מהנדרש יידרש בתעריף אחיד בנוסף לעמלה הרגילה
 8. BET-IBC מקבלים את הזכות להסיר כל משתמש ממבצע קיקבאק במקרה וקיים חשד לכל ניסיון לתרמית או במקרה והמשתמש כבר הרוויח מתנאים חשודים אחרים.
 9. במקרה וקיבלת לידך סכום לא נכון, על אחריותך לעדכן אותנו.
 10. הנך מודע לעובדה כי עליך לקרוא ולהסכים לחוקי ההשתתפות באתרים בגין אישור / ביטול הימורים.
 11. הנך מודע לעובדה כי סוכני הימורים יכולים לבצע משיכה אחת בלבד בכל 24 שעות.
 12. סוכן מחויב ליצור פדיון פי 5 מהפיקדונות שלו לפני משיכה בהתאם למדיניות נגד הלבנת הכספים שלנו.במקרה והדרישה אינה תואמת, אנו שומרים על הזכות לגבות עמלה בגובה 7.5% או להחזיק את התשלום חזרה עד שהפדיון יגיע לגובה הדרישה.
 13. שחקן מחויב ליצור פדיון השווה לפיקדונות שלו לפני משיכה בהתאים למדיניות נגד הלבנת הכספים שלנו.במקרה והדרישה אינה תואמת, אנו שומרים על הזכות לגבות עמלה בגובה 7.5% או להחזיק את התשלום חזרה עד שהפדיון יגיע לגובה הדרישה.
 14. BET-IBC ושותפיהם / סוכני הימורים שומרים את הזכות לבקש פדיון השווה פי 5 לפני משיכה במקרה שאובחנו דפוסי הימורים לא רגילים.
 15. הנך מכיר בכך שהאתר BET-IBC מחזיק בזכות לדרוש עמלות העברה במקרים מסוימים.
 16. אתה, בתור לקוח הרשום דרך BET-IBC או דרך סוכנות
  ל-BET-IBC, יכול לזכות עד 75,000 יורו (או שווה ערך לכך במטבע אחר) לכל יום לפי זמן סוכנות ההימורים שבה אתה מחזיק את חשבונות ההימורים. כל סכום החורג מכמות הזכייה הנ"ל ינוכה על ידי החברה.
 17. כל ההעברות לשערי המרת מטבעות אחרים מלבד יורו מחוייבים ב5% תוספת עמלה.

שונות

BET-IBC שומרים את הזכות לבצע שינויים בהסכם זה או בכל חלק, בכל זמן שהוא. זוהי אחריותך לבדוק את התנאים וההתניות לעיתים קרובות במטרה לוודא שהנך מסכים איתם והמשך השימוש שלך בשירות שלנו יהיה כפוף להסכמתך בגין כל תיקון / שינוי בהסכם.