베팅 종류

korean betting types

U MAXBET mají uživatelé možnost výběru ze široké nabídky typů sázek. Dole najdete seznam typů sázek nabízených MAXBET a jejich stručné popisy.
Přímá –Přímá sázka znamená sázku na vítěze hry, závodu nebo turnaje. Přímý vítěz znamená sázku na soutěžící, kteří obsadí určená místa ve hře, závodu nebo turnaji. Počet míst, která jsou vyplácena jako vítězná jsou označena pod Market.
Moneyline – Moneyline je sázení na vítězství jednoho soutěžícího nebo týmu nad druhým v utkání nebo lepším umístění v soutěži. Pro různá utkání jsou stanovována různá pravidla Moneyline.
Handicap (HDP) – Handicap je typ sázky, kdy je jednomu soutěžícími/týmu poskytnut pomyslný náskok (takže je ve vedení, ještě než utkání začne). Vítězem je soutěžící nebo tým s lepším skóre při započtení úvodního handicapu. Pro detailní vysvětlení principů sázek s asijským handicapem prosím navštivte odkaz Asijský Handicap.
Over/Under (OU) – Přes/Pod sázky jsou určeny celkovým počtem bodů (gólů, her atd.) v utkání. Pokud celkový počet bodů přesáhne předem určenou hranici, výsledek je Přes, stejně tak pokud je počet bodů menší, vítězný výsledek je Pod.
Lichá/Sudá (OE) – U typu Lichá/Sudá se sází na celkový počet bodů (gólů, her atd.) v konečném výsledku, a to buď lichý nebo sudý.
Mix Parlays – Mix Parlay je kombinací alespoň dvou vybraných utkání podaná jako jedna sázka. Sázka je výherní, pokud jsou všechny tipy správné a výhra je násobkem vsazené částky a kurzů jednotlivých sázek. Pokud jeden nebo více tipů nevyjde, celá Parley sázka prohrává.

Typy sázek Fotbal

MAXBET nabízí široké spektrum sázek na fotbalová utkání. V této sekci naleznete nabízené možnosti sázek na fotbal a jejich stručné popisy.

1 × 2 – 1 × 2 znamená sázku na jeden ze tří možných výsledků utkání. 1 znamená vítězství prvního mužstva (obvykle domácí); × znamená remízu; 2 znamená vítězství druhého mužstva (obvykle hosté).
Přesný výsledek – Sázky na přesný výsledek po skončení normální hrací doby.
Celkový počet gólů – Sázky na celkový počet gólů v utkání.
První poločas/Celkový výsledek (HT.FT) – Tento typ sázky znamená sázku na výsledek v poločase a na konci utkání (normální hrací doba bez nastavení). H znamená vítězství prvního týmu (obvykle domácí), D znamená remízu a A znamená vítězství druhého týmu (obvykle hosté). Například AH znamená, že druhý tým (Hosté) povede v poločase, ale první tým (Domácí) vyhraje celé utkání.
První Gól/Poslední Gól – Sázky na to, který tým dá první nebo poslední gól utkání. HF znamená, že první tým(Domácí) dá první gól, zatímco HL znamená první tým dá poslední gól. Podobně, AF znamená, že druhý tým(Hosté) dají první gól a AL znamená, že hosté dají poslední gól. NG znamená žádné góly během utkání.
Výkop – Který tým provede výkop v daném utkání.
Celkem Domácí vs. Celkem Hosté – Sázky uzavřené na celkový počet gólů vstřelených domácími mužstvy versus počet gólů vstřelených hostujícími mužstvy v utkáních jedné ligy v určený den.
Jeden Tým Pod/Přes - Góly vstřelené určitým týmem v určeném zápase. V případě, že celkový počet gólů přesáhne určenou hranici, vítězný výsledek je Přes, pokud je celkový počet gólů nižší, vítězný výsledek je Pod.
Rohové kopy
► Počet rohových kopů - Handicap – Sázky na to, které mužstvo bude v utkání kopat více rohových kopů se započtením handicapů.
► Počet rohových kopů - Přes/Pod - Sázky na počet rohových kopů obou mužstev v utkání. Pokud celkový počet přesáhne předem určenou hranici, vítězný výsledek je Přes; pokud je celkový počet menší, vítězný výsledek je Pod.
► První rohový kop – Sázka na tým, který bude kopat první rohový kop utkání.
► Poslední rohový kop– Sázka na tým, který bude kopat poslední rohový kop utkání.
Počet karet – Sázky na počet karet pro jeden tým. Žlutá karta je za jeden bod, červená karta za dva body. Maximální počet bodů dosažených jedním hráčem v jednom utkání je tři.
► Celkový počet karet – Handicap – Sázka na tým, který během utkání dostane nejvíce karet se započtením handicapů.
► Celkový počet karet– Přes/Pod – Sázka na celkový počet karet pro oba týmy během utkání. Pokud celkový počet překročí předem určenou hranici, je vítězný výsledek Přes, pokud je celkový počet nižší, vítězný výsledek je Pod.
► První karta – Sázky na to, který tým dostane první kartu(žlutou nebo červenou) v daném utkání.
► Poslední karta – Sázky na to, který tým dostane první kartu(žlutou nebo červenou) v daném utkání.
Ofsajdy
► Počet ofsajdů – Handicap – Sázky na to, který tým bude nejvícekrát v ofsajdové pozivi během určitého utkání se započtením handicapů.
► Over/Under – Sázky na celkový počet ofsajdů v daném utkání.
► First Offside – Sázky na tým, který bude první v ofsajdové pozici během daného utkání.
► Last Offside – Sázky na tým, který bude poslední v ofsajdové pozici během daného utkání.
Střídání
► Počet střídání – Handicap – Sázky na to, který tým bude mít největší počet střídání během daného utkání se započtením handicapů.
► Počet střídání – Přes/Pod – Sázky na celkový počet střídání v daném utkání.
► První střídání – Sázky na tým, který bude mít první střídání v utkání.
► Poslední střídání – Sázky na tým, který bude mít poslední střídání v utkání.
Čisté konto – Sázka na to, že daný tým nedostane během utkání gól.<
Penalty – Sázka na počet penalt během zápasu.

MAXBET 에서 사용자들은 여러 종류의 베팅옵션 을 고를 수 있습니다. 아래는 MAXBET이 제공하는 종류와 간단한 설명입니다.
아웃라잇 – 아웃라잇 베팅은 특정한 경기 (레이스, 게임, 토너먼트)의 승자에 돈을 거는것을 말합니다. 아웃라잇 플레이스는 특정한 경기 (레이스, 게임, 토너먼트)의 자리를 채우는 경쟁자에게 돈을 거는 것을 말합니다. 승자로 돈을 받는 자리는 마켓 타이틀에 나타나 있습니다.
머니라인 – 머니라인 베팅은 이벤트에서 다른 팀을 이기고있는 경쟁팀에게 돈을 거는 것을 말하며, 다른 머니라인 규칙이 다른 경기때마다 적용됩니다.
핸디캡 (HDP) – 핸디캡은 한 팀이 가상으로 미리 시작하고 돈을 거는 것을 뜻합니다. 승자는 더 높은 점수를 받은 사람이며 핸디캡이 추가된 점수로 계산을 합니다. 아시안 핸디캡 베팅에 대한 더 자세한 사항은 우리의 아시안 핸디캡 섹션을 참고해 주세요.
오버/언더 (OU) – 오버/언더 베팅은 전체 점수 (골, 게임 등)로 결정됩니다. 전체 점수가 오버/언더의 미리 정해진 한도를 넘는다면, 결과는 오버이고 그 반대의 경우 언더입니다.
홀/짝 (OE) – 홀/짝 베팅은 전체 점수 (골,게임)이 홀수인지 짝수인지에 따라 결정됩니다.
믹스 팔레이 – 믹스 팔레이는 두가지 이상의 방법을 섞는 것을 뜻합니다. 모든 섹션이 이기면 베팅을 이기게 되고 두 방법의 확률을 합친 것으로 계산합니다. 하나 이상의 베팅이 지게 된다면, 전체 팔레이는 지는 것으로 칩니다.

MAXBET 등록 형식

축구 베팅 종류

MAXBET 는 축구에 베팅할 수 있는 많은 방법을 제공합니다. 이 섹션에서 축구 베팅 옵션과 짧은 설명을 확인하세요.
1 × 2 – 1 × 2는 한가지 경기에서 나올 수 있는 세가지 결과를 뜻합니다. 1은 첫번째 이름이 불리는 팀이고 × 는 동점이고 2는 보통 어웨이 팀을 뜻합니다.
옳은 점수 – 옳은 점수 베팅은 풀 타임이 지나고 파이널 스코어에 해당됩니다.
전체 골 – 전체 골은 경기의 전체 골의 합에 의해 됩니다.
하프타임/ 풀타임 (HT.FT) – 이 방법은 하프타임와 풀 타임 각각의 결과에 모두 돈을 거는 것을 말합니다. H는 첫번째 불리는 팀 (보통 홈팀)이고 D는 동점이고 A는 두번째 불리는 어웨이팀을 보통 뜻합니다. 예를 들어 AH는 어웨이팀이 첫 전반을 이기고 있을 것이지만 홈팀이 결국 이길 것이라는 뜻입니다.
첫번째 골/마지막 골 – 첫번째/마지막 골은 어떤 팀이 유명한 경기에서 처음, 또는 마지막 골을 넣을지를 결정하는 것입니다. HF는 홈팀이 첫번째 골을 넣고 HL는 홈팀이 마지막 골을 넣을 것을 뜻합니다. AF는 어웨이팀이 첫골을, AL은 어웨이팀이 두번째 골을 넣는 것을 뜻하며 NG는 골이 없을 것이라는 것을 뜻합니다.
어떤 팀이 킥오프를 할지 – 어떤 팀이 킥오프를 할지 베팅합니다.
홈 팀 전체 vs. 어웨이팀 전체 – 이 베팅은 홈팀과 어웨이팀을 상대로 전체 골의 숫자에 대해 베팅하는 것입니다. 어느 특별한 날 한 경기만을 가지고 합니다.
한 팀 오버/언더 - 한 팀 오버/언더는 어떤 매치에서 한 팀이 골을 넣는 숫자를 말합니다. 전체 골의 수가 넘으면 오버이고, 안넘으면 언더입니다.
코너킥
► 코너킥 숫자 - 핸디캡 – 한 경기에서 핸디캡을 포함한 더 많은 코너킥을 할 팀에게 베팅합니다.
► 코너킥 숫자 - 오버/언더 - 두 팀의 코너킥 갯수를 합한 거에 베팅합니다. 전체 코너킥의 수가 넘으면 오버이고, 안넘으면 언더입니다.
► 첫번째 코너킥 – 매치에서 첫번째 코너킥을 할 팀에 베팅합니다.
► 마지막 코너킥 – 매치에서 마지막 코너킥을 할 팀에 베팅합니다.
전체 반칙– 한 팀이 반칙 카드를 받은 횟수에 베팅합니다. 옐로우카드는 1점 레드카드는 2점입니다. 한 플레이어가 한경기에서 받을 수 있는 최고 숫자는 3점입니다.
► 반칙 숫자 - 핸디캡 – 한 경기에서 핸디캡을 포함한 더 많은 반칙을 할 팀에게 베팅합니다.
► 반칙 숫자 - 오버/언더 – 두 팀의 반칙 갯수를 합한 거에 베팅합니다. 전체 반칙의 수가 넘으면 오버이고, 안넘으면 언더입니다.
► 첫번째 반칙 – 매치에서 첫번째 부킹(옐로카드나 레드카드)를 할 팀에 베팅합니다.
► 마지막 반칙 – 매치에서 마지막 부킹(옐로카드나 레드카드)를 할 팀에 베팅합니다.
오프사이드
오프사이드 숫자 - 핸디캡 – 한 경기에서 핸디캡을 포함한 더 많은 오프사이드를 할 팀에게 베팅합니다.
► 오버/언더 – 두 팀의 오프사이드 갯수를 합한 거에 베팅합니다.
► 첫번째 오프사이드 – 매치에서 첫번째 오프사이드를 할 팀에 베팅합니다.
► 마지막 오프사이드 – 매치에서 마지막 오프사이드를 할 팀에 베팅합니다.
교체
► 교체 숫자 - 핸디캡 – 한 경기에서 핸디캡을 포함한 더 많은 교체를 할 팀에게 베팅합니다.
► 교체 숫자 - 오버/언더 – 두 팀의 교체 갯수를 합한 거에 베팅합니다.
► 첫번째 교체 – 매치에서 첫번째 교체를 할 팀에 베팅합니다.
► 마지막 교체 – 매치에서 마지막 교체를 할 팀에 베팅합니다.
무반칙 – 무반칙을 할 팀에 베팅합니다.
페널티 – 경기 중 페널티 갯수에 베팅합니다.
승부차기 – 승부차기에서 이길 팁을 베팅합니다. 서든 데스를 포함하며, 오버/언더 베팅에서 10개의 페널티만 포함되며, 서든데스는 포함되지 않습니다.
판타지 리그– 다른 경기에서 한 쌍의 팀에 베팅합니다.

10 분 오버/언더 (OU) - 매치에서 마지막 10분의 전체 점수 (골, 코너킥, 게임, 카드 등)를 베팅.
프리킥– 직접 프리킥과 간접 프리킥 모두 포함.
► 프리킥 숫자 - 핸디캡 – 한 경기에서 핸디캡을 포함한 더 많은 프리킥을 할 팀에게 베팅합니다.
► 프리킥 숫자 - 오버/언더 – 두 팀의 프리킥 갯수를 합한 거에 베팅합니다.
► 첫번째 프리킥 – 매치에서 첫번쨰 프리킥을 할 팀에 베팅합니다.
► 마지막 프리킥 – 매치에서 마지막 프리킥을 할 팀에 베팅합니다.
골킥
► 골킥 숫자 - 핸디캡 – 한 경기에서 핸디캡을 포함한 더 많은 골킥을 할 팀에게 베팅합니다.
► 골킥 숫자 - 오버/언더 – 두 팀의 골킥 갯수를 합한 거에 베팅합니다.
► 첫번째 골킥 – 매치에서 첫번째 골킥을 할 팀에 베팅합니다.
► 마지막 골킥 – 매치에서 마지막 골킥을 할 팀에 베팅합니다.
쓰로 인
► 쓰로 인 숫자 - 핸디캡 – 한 경기에서 핸디캡을 포함한 더 많은 쓰로인을 할 팀에게 베팅합니다.
► 쓰로 인 숫자 - 오버/언더 – 두 팀의 쓰로인 갯수를 합한 거에 베팅합니다.
► 첫번째 쓰로 인 – 매치에서 첫번째 쓰로인을 할 팀에 베팅합니다.
► 마지막 쓰로 인 – 매치에서 마지막 쓰로인을 할 팀에 베팅합니다.
10 분 오버/언더 (OU) - 매치에서 마지막 10분의 전체 점수 (골, 코너킥, 게임, 카드 등)를 베팅
최고 득점자
► 최고 득점자 - 즉시 우승
► 토너먼트 최고 득점자
► 매치 최고 득점자
후반 후 인저리 타임 – 0에서 6분 이상까지 베팅
더블 찬스
1 혹 × – 결과가 홈이나 동점일 경우, 우승
× 혹 2 – 결과가 어웨이나 동점일 경우, 우승
1 혹 2 – 결과가 홈이나 어웨이일 경우, 우승
동점 노 베팅 – 이길 팀에 베팅하고, 동점일 경우 환불
모두/하나/둘다아닐 점수 – 한 팀, 두팀, 어느팀에게도 베팅하지 않는 베팅
윈투닐 – 엑스트라 타임을 제외하고 정규 시간에만 나온 점수로 베팅
둘중 하나 하프타임 승리 – 둘 중 한 하프라도 모두 상대방보다 더 많은 골을 넣을 것에 베팅합니다.
두 하프타임 모두 승리 - 두 하프 모두 상대방보다 더 많은 골을 넣을 것에 베팅합니다.
가장 높은 점수 팀