Typer odds-spill

NW Typer odds-spill

Во MAXBET корисниците имаат можности да одберат од големата селекција на обложувачки опции. Подолу, ќе можеш да најдеш листа на обложувачки типови понудени од MAXBET и нивните објаснувања.
Outright – Outright обложување иницира облози на победник од специфичен настан (трка, игра, турнир). Outright место значи обложување на натреварувачите кој пополнуваат места во специфичен настан (трка, игра, турнир). Бројот на места кој се платени како победници се иницирани во Market title.
Moneyline – Moneyline обложување во натпреварувач или тим да победи друг во натпревар или да биде поставен повисоко во некој натпревар. Различни Moneyline правила се наместени за специфични натпревари.
Handicap (HDP) – Хендикеп обложувањето е кога еден натпреварувач/тим прими виртуален старт (исклучиво да се води пред почетокот на натпреварот). Победник е тимот /натпреварувачот со подобар резултат, после давањето на дадениот хендикеп до конечниот резултат. За подетално објаснување на азискиот хендикеп ве молиме посетете ја Азиан Хендикеп секцијата.
Over/Under (OU) – Over/Under облозите се направени од тоталниот број на поени (голови, игри) во финалниот резултат на натпреварот. Ако конечните поени поминуваат Over/Under линијата, тогаш резултато е Over, слично кога бројот на поени е помал, победничкиот резултат е Under.
Odd/Even (OE) – Odd/Even облози се ставаат на тоталниот број на поени (голови, игри итн.) во конечниот резултат парен или непарен број.
Mix Parlays – Mix Parlay обложување е комбинација од последните две селекции ставени под еден влог. Влогот ќе биде добиен ако сите секции победат а се исплатува според коефициентитеод двете селекции. Ако еден (или повеќе) селекции не победат, тогаш целиот Parlay bet губи.

Фудбал Обложувачки Типови

MAXBET овозможува голем спектар на облози што можат да бидат ставени на фудбалски натпревар. Во оваа секција треба да најдеш достапна фудбалска обложувачка опција и нејзиното објаснување.

1 × 2 – 1 × 2 овозможува обложување на една од трите можности на еден натпревар. 1 значи дека тимот кој е именуван прв најчесто домашниот тим, × значи дека играта ќе заврши нерешено; 2 значи дека тимот кој е именуван втор најчесто гостинскиот тим.
Точен Резултат – Точен Резултат облозите се прават на финалнипот резултат на крајот на натпреварот.
Вкупно Голови – Вкупно Голови типот се прави на вкупната сума на голови дадени во еден натпревар.
Half-time/Full-time (HT.FT) – На ваков тип се мисли на обложување во двете полувремиња (дополнителното време не се брои). H значи дека првиот тим најчесто домашниот тим; D значи дека ке биде нерешено и А значи дека ке биде вториот тим најчесто тој што е на гости. За пример AH значи дека вториот тим ке води во првото полувреме , но првиот тим (домашниот) ќе води во второто полувреме.
Прв Гол/Последен Гол – Прв дава гол/Последен дава гол облози се прават на тоа кој тим прв ке даде гол, а кој тим ке даде последен гол во дадем натпревар. HF иницира дека првоименуваниот тим (домашниот) дава прв гол, додека пак HL значи дека првиот тим дава последен гол. Според тоа AF значи дека вториот тим го дава првиот гол, а AL значи дека вториот тим дава гол последен. NG значи дека никој не дава гол.
Which Team to Kick-Off – Кој тим ќе започне прв во играта.
Домашен тим Вкупно vs. Гостински Тим Вкупно – Овие облози се на тотален број на голови на домашниот тим против тоталниот број на голови постигнати од противничкиот тим во еден натпревар во лигата натпревари во еден ден.
Single Team Over/Under - Постигнати голови од страна на еден тим во одреден натпревар. Во случај да конечниот резултат ја поминува дозволената линија, тогаш победничкиот резултат е поголем, а ако тоталниот е помал тогаш победник е тој со помал број голови.
Корнери
► Број на Корнери - Хендикеп – Обложување на тим што ќе има поголем број корнери во еден натпревар вклучувајќи и хендикеп.
► Број на Корнери - Over/Under - Обложување на број на корнери направени од двата тима во еден меч. Ако тоталниот ја надминува О/U линијата победник е Over, ако тоталниот е помал тогаш победник е Under.
► Прв Корнер – Облози направени на тим што ќе го добие првиот корнер во натпреварот.
► Последен Корнер – Обложување на тим што ќе го има последниот корнер во еден натпревар.
Вкупно Картони – Облог направен на тотална бројка на картони примени во еден тим. Жолт картон се брои како еден поен, додека пак црвениот картон се брои како два поена. Максималниот број на поени што играч може да добие во еден натпревар е три.
► Број на Вкупно Картони- Хендикеп – Обложување на кој тим ќе добие највеќе картони во еден натпревар, инклузивно и хендикеп.
► Број на Вкупно Картони – Over/Under – Обложување на вкупна бројка на картони примени во двата тима во еден натпревар. Ако вкупната поминува над O/U линијата тогаш победник е Over, ако е помалку од таа линија победник е Under.
► Прв Картон – Кој тим прв ќе добие картон (жолт или црвен) во еден натпревар.
► Последен Картон– Кој тим ќе добие (црвен или жолт) картон последен во еден натпревар.
Офсајд
► Број на Офсајди – Handicap – Кој тим ќе направи највеќе офсајди во еден натпревар.
► Over/Under – Обложување на конечен број на офсајди во еден натпревар.
► Прв Offside – Првиот тим што ќе направи офсајд на еден натпревар.
► Последен Offside – Тимот последен што ќе направи офсајд во еден натпревар.
Замени
► Број на Замени – Handicap – Кој тим ќе направи највеќе замени во еден натпревар.
► Број на Замени– Over/Under – Конечен број на замени во на еден натпревар.
► Прва Замена – Обложување на тим што ќе направи замена прв.
► Последен прави Замена – Кој ќе направи замена последен.
Чиста Сметка – Тимот што ќе направи чиста сметка на еден натпревар (не сметаме на гол).

Hos MAXBET har brukerne mulighet til å velge fra et stort utvalg av spillvarianter. Nedenfor finner du en lista med forskjellig former for betting som MAXBET tilbyr, og korte forklaringer.
Outright – Outright betting indikerer betting på vinner i spesifikk begivenhet (løp, spill, turnering). Antall plasser som blir betalt som vinnere er indikert i "Market title".

Moneyline – Moneyline betting er satsing på en utøver eller et lag skal slå et annet i en begivenhet eller havne høyere i en sammenligning. Forskjellige moneyline regler settes opp for spesifikke begivenheter.

Handicap (HDP) – Handicap indikerer satsing når en utøver/ett lag får et tenkt forsprang(effektiv ledelse ved start før øvelsen har begynt). Vinneren er lag/utøver som får høyest score etter at gitt handicap legges til sluttresultatet. For detaljert forklaring av asiatisk handicap betting, vær vennlig å se vår asiatisk handicap seksjon.

Over/Under (OU) – Over/Under bets er bestemt av totalt antall poeng(mål, poeng etc.) i øvelsens sluttresultat. Hvis det totale antall poeng overstiger Over/Under forutsatt verdi, så er resultatet Over, på samme måte, er antall poeng mindre, er resultat Under.

Odd/Even (OE) – Odd/Even bets er basert på om totalt antall poeng (mål, poeng etc.) i sluttresultatet oddetall eller partall.

Mix Parlays – Mix Parlay betting er en kombinasjon av minst two typer på en kupong. Kupongen vinner hvis alle spill går inn og utbetaling gjøres i forhold til kombinerte odds av de forskjellig valg. Hvis en eller flere spill ikke vinner, så vil hele kupongen være verdiløs.
MAXBET tilbyr et vidt spektrum av spill som kan plasseres på fotball. I denne seksjonen vil du finne tilgjengelige oddspillvalg for fotball og korte beskrivelser.Fotball Spilltyper

1 × 2 – 1 × 2 idikerer spill på en av de tre mulige utfallene av en enkelt sportsbegivenhet.1 refererer til laget som nevnet først (som regel hjemmelaget); × indikerer uavgjort resultat; 2 refererer til laget som nevnes sist (som regel bortelaget).
Korrekt Resultat – Korrekt Resultat-spill gjør ved å forutsi kampresultat etter fulltid.
Antall Mål – Antall Mål-spill gjøre ved å forutsi total sum av antall mål i sportbegivenheten.
Halv-tid/Full-tid (HT.FT) – Denne type spill betyr at man satser på både halvtid og fulltid rsultat i en spesifikk sportsbegivenhet (ekstraomganger teller ikke). H refererer til først nevnte lag (som regel hjemmelaget); D indikerer uavgjort og A refererer til det andre nevnte laget (som regel bortelaget). For eksempel, AH betyr at det sist nevnte laget(bortelaget) vil lede etter halv tid, mens det først nevnte laget(hjemmelaget) vil lede etter full-tid.
Første Mål/Siste Mål – Første/Siste Mål spill blir gjort på hvilke lag som vil skore første eller sist i en bestemt kamp. HF indikerer det først nevnte laget(hjemmelag) vil få det første målet, mens HL angir at det første laget(hjemmelaget) vil få det siste målet. Følgelig, AF betyr at det siste (bortelaget) vil få første mål, og AL betyr at andre lag(bortelag) vil få siste mål. NG indikerer ingen mål(no goals) blir skåret i løpet av kampen
Hvilke lag får avspark (Which Team to Kick-Off) – "Hvilke lag får avspark"-spill er et forsøk på å forutsi hvilke lag som får avspark i en bestemt begivenhet.
Hjemmelag Total vs. Bortelag Total – Disse spille gjøres i forhold til totale antall mål som skåres av hjemmelagene mot totalt antall mål som skåres av bortelagene i en bestemt divisjon på en bestemt dag.
Single Team Over/Under - Single Team Over/Under indikerer mål scoret av et spesifikt lag i en utvalgt kamp. Hvis totaln overstiger OU linjen ,så er det vinnende resultatet Over; hvis totalen er mindre enn OU linje så er det vinnende resultatet Under.
Hjørnespark
► Hjørnespark - Handicap – Spill på hvilket lag som vil få flest hjørnespark i en bestemt kamp, inklusiv handicap

► Hjørnespark - Over/Under - Spill på det totale antall hjørnespark som tas av begge lag i en kamp. Hvis totalen overstiger OU-linjen så er det vinnende resultatet Over; hvis totalen er mindre enn OU-linjen så er det vinnende resultat Under.

► Første Hjørnespark – Spill på hvilket lag som vil ta det første hjørnesparket i kampen.

► Siste Hjørnespark – Spill på hvilket lag som vil ta det siste hjørnesparket i kampen.
Totalt Antall Kort – Bets gjort på antall kort som mottas av et lag. Gult kort teller som et poeng, mens rødt kort teller som to. Maksimalt antall poeng en spiller kan motta i en kamp er tre.

► Totalt Antall Kort – Handicap – Spill på hvilke lag som vil motta flest kort i en gitt kamp, inklusiv handicap.

► Totalt Antall Kort – Over/Under – Spill på totalt antall kort som mottas av begge lag i en kamp. Hvis totalen overstiger OU-linjen så er det vinnende resultatet Over; hvis totalen er mindre enn OU-linjen så er det vinnende resultat Under.

► Første Kort – Spill gjort på hvilket lag som vil motta første kort (gult kort eller rødt kort) i en gitt kamp.

► Siste kort – Spill gjort på hvilket lag som vil motta siste kort (gult kort eller rødt kort) i en gitt kamp.
Offsides
► Antall Offsides – Handicap – Spill på hvilket lag som blir avblåst for offside flest ganger i løpet av en gitt kamp, inklusiv handicap

► Over/Under – Spill på totalt antall offside-avblåsninger i løpet av en gitt kamp.

► FørstOffside – Spill på hvilke lag som blir avblåst for offside først i gitt kamp.

► Sist Offside – Spill på hvilke lag som blir avblåst for offside sist i gitt kamp.
Innbytte
► Antall Innbytter – Handicap – Spill på hvilket lag som vil gjør flest innbytter i løpet av en gitt kamp, inklusiv handicap

► Antall Innbytter – Over/Under – Spill på totalt antall innbytter i løpet av en gitt kamp.

► Første Innbytte – Spill på hvilket lag som vil gjøre det første innbytte i løpet av en gitt kamp.

► Siste Innbytte – Spill på hvilket lag som vil gjøre det siste innbytte i løpet av en gitt kamp.
Holde Nullen – Spill på hvilke lag som kan unngå å slippe inn mål.
Straffer – Spill på avblåste straffer i løpet av kampen.
Straffekonkurranser – Spill på hvilke lag som vil vinne straffekonkurranse. I handicap betting inkluderer resultatet alle straffer som blir tatt i konkurransen, inkludert sudden death. I over/under-betting gjelder resultatet kun inkludert de te regulære straffene i konkurransen, og sudden death gjelder ikke.

Fantasy League – Bets på lag sammensatt fra forskjellige kamper.
15-Minutter Over/Under (OU) – Bet som blir avgjort av antall poeng (mål, cornere, spill, kort etc.) på slutten av hvert 15 minutt av en gitt kamp.
Frispark – Betting på både direkte frispark og indirekte frispark.

► Antall Frispark – Handicap – Bet på hvilket lag som vil ta flest frispark i løpet av en gitt kamp, inkludert handicap

► Antall Frispark – Over/Under – Bet på totalt antall frispark som tas av begge lag i løpet av en gitt kamp.

► Første Frispark – Spill på hvilket lag som vil ta det første frisparket i gitt kamp.

► Siste Frispark – Spill på hvilket lag som vil ta det siste frisparket i gitt kamp.
Utspark - Keeper
► Utspark – Handicap – Spill på hvilket lag som vil ha flest utspark fra mål i løpet av en kamp, inkludert handicap.

► Utspark – Over/Under – Spill på totalt antall utspark fra mål tatt av begge lag i løpet av en kamp.

► Første Utspark – Spill på hvilket lag som vil ta første utspark fra mål i løpet av gitt kamp.

► Siste Utspark – Spill på hvilket lag som vil ta siste utspark fra mål i løpet av gitt kamp.
Innkast
► Antall Innkast – Handicap – Spill på hvilket lag som vil ta flest innkast i løpet av gitt kamp, inkludert handicap.

► Antall Innkast – Over/Under – Spill på totalt antall innkast av begge lag i løpet av gitt kamp.

► Første Innkast – Spill på hvilke lag som vil ta første innkast i løpet av gitt kamp.

► Siste Innkast – Spill på hvilke lag som vil ta siste innkast i løpet av gitt kamp.
10 Minutes Over/Under (OU) - Spill som er avgjort av totalt antall poeng (mål, cornere, spill, kort etc.) ved slutten av hvert 10-minute av gitt kamp.
Topp Målscorer
► Topp Målscorer - Rett og slett

► Spillerduell Turnering Topp Målscorer

► Spillerduell Kamp Topp Målscorer

Skadetid etter fulltid – Fra null til 6+ minutter.
Dobble Sjanse
1 × – Hvis resultatet er enten hjemme eller uavgjort, så er spillet vunnet.

× 2 – Hvis resultatet er enten uavgjort eller borte, så er spillet vunnet.

1 2 – Hvis resultatet er enten hjemme eller borte, så er spillet vunnet.
Draw no bet – Betting på at et lag vinner, men at innsatsen refunderes ved uavgjort.
Both/One/Neither to Score – Betting på at begge lag eller ingen vil score.
Å VINNE + HOLDE NULLEN – Betting på at laget vinner en kamp uten å slippe inn mål etter normaltid, altså ikke ekstraomganger og straffekonkurranse.
Å VINNE EN PERIODE – Betting på at et lag kan score flere mål enn motstander i en av de to periodene.
Å VINNE BEGGE PERIODER - Betting på at et lag kan score fler mål enn motstander i begge perioder.
Mest scorende lag