Promocije

October Promotion 2015

Preverite pogoje in nagrade najbolj iskane promocije za jesen 2015.

BET-IBC’s freerolls

Kaj bi lahko bilo boljše kot zastonj-freeroll turnir? Delite našo stran in ostanite dobro informirani glede ostalih freeroll turnirjev, ki šele prihajajo in vam bodo na voljo na BET-IBC

WordPress napaka podatkovne zbirke: [2019-11-19 17:25:31 Can't select global__r - 'referrer' => 'bet-ibc.com/sl/promocije/', 'server' => , 'host' => db-auro01-slave.servicediscovery.internal, 'error' => , 'errno' => 0, 'server_state' => down [ > 0.4 ] (111) 'Connection refused' 'lagged_status' => 3]
SELECT *, CASE WHEN `type` = 3 THEN 0 WHEN `type` = 4 THEN 1 WHEN `type` = 7 THEN 2 WHEN `type` = 6 THEN 3 WHEN `type` = 5 THEN 4 WHEN `type` = 9 THEN 5 WHEN `type` = 8 THEN 6 WHEN `type` = 2 THEN 7 WHEN `type` = 1 THEN 8 ELSE 9999 END AS `typeSort`, CASE WHEN `type` = 3 THEN `parameters` WHEN `type` = 4 THEN `parameters` WHEN `type` = 1 THEN `IP` WHEN `type` = 9 THEN `IP` WHEN `type` = 5 THEN `IP` WHEN `type` = 6 THEN `IP` WHEN `type` = 7 THEN `IP` WHEN `type` = 2 THEN `IP` WHEN `type` = 8 THEN `IP` ELSE 9999 END AS `detailSort` FROM `wp_wfBlocks7` WHERE `type` IN (4) AND (`expiration` = 0 OR `expiration` > UNIX_TIMESTAMP()) ORDER BY `typeSort` ASC, `id` DESC