Срокове и условия

Следващите правила и условия са в сила за употребата на BET-IBC.

Това споразумение ("Споразумението") трябва да бъде прочетено от Вас преди да използвате BET-IBC и техните брокерски услуги. Имайте предвид, че това е правно обвързващо споразумение между Вас и BET-IBC (наричани по-нататък "BET-IBC", "нас", "ние"), които държат и управляват уебсайт с домейн bet-ibc.com ("Сайтът").

Натискайки бутона "Заявка" по време на регистрацията Ви за акаунт, Вие се съгласявате с правилата и условията изложени в настоящето Споразумение. Вие се съгласявате, че неспособността Ви да се съобразите с това споразумение може да доведе до дисквалификация, закриване на акаунт или правни действия срещу Вас, като се счита за целесъобразно според долуспоменатите детайли. Сайтът BET-IBC.com се управлява от фирмата IBC-Broker B.V. Pareraweg 45, reg. не. 1668 и е регулиран и лицензиран от Правителството на Кюрасао.

Основни Условия

Като условие за употреба, Вие потвърждавате, че:

 1. BET-IBC няма да бъдат под отговорност за технически или човешки грешки, които могат да възникнат при други букмейкъри, както и при действия, предприети от тях (включително, но не изключващи: забавени плащания, забавено обезпечение на залог, замразени средства, затворени пазари, анулирани залози). За последствията от всяко предприето действие, което се случва във Вашия акаунт - Вие като собственик на сметката си поемате пълна отговорност.
 2. Нямате ограничена дееспособност.
 3. Имате навършени 18 години.
 4. Съгласни сте, че сте длъжни да ни предоставите някои лични данни за себе си (включително подробности за вашите методи на плащане) за целите на използването на тази услуга.
 5. НЕ сте гражданин на САЩ.
 6. Единствено Вие сте отговорни за всички приложими данъци, които може да са дължими върху печалбите Ви.
 7. Приемате възможния риск от загуба на пари, в следствие от употребата на услугата и че BET-IBC не носи отговорност за подобна загуба
 8. Ако сметката е финансирана от лице различно от името по регистрация, BET-IBC автоматично приема, че лицето депозирало е съсобственик на сметката.
 9. Съгласни сте да пазите потребителското си име и парола в тайна и да не допускате никой друг да ги използва. Ако изгубите потребителското си име и парола, трябва веднага да уведомите агент на BET-IBC.
 10. Съгласни сте, че всяко залагане извършено чрез нашите услуги на Вашето потребителско име и парола, ще се счита за валидно.
 11. Съгласни сте, че имате право само на един акаунт през Букмейкър. Опитите да отворите втора сметка може да доведат до по-високи такси за депозиране и теглене на пари.
 12. Съгласни сте, че можете да използвате данните си за плащане, за да финансира САМО Вашата сметка. Нямате право да депозирате от името на Ваши приятели, членове на семейството Ви и т.н.
 13. Съгласни сте, че BET-IBC не носи отговорност за каквито и да било забавяния при обработката на плащания, причинени от банки или букмейкъри.
 14. Този Договор и всички въпроси свързани с него, се определят по законите на "BET-IBC". Всяка страна безвъзвратно се съгласява, че дадената организация от E-Gambling Curacao има пълната юрисдикция върху всички искове, диспюти и различия около този Договор, както и относно всички възникнали въпроси и безвъзвратно се отказва от всички права да възрази срещу иск от тези организации, или да претендира за неправилно предявен иск, или че тези организации нямат юрисдикция.
 15. Всички трансфери в други валути освен ЕВРО се обработват с 5% допълнителна такса.

Акаунти

 1. Потвърждавате, че за да получите достъп до услугите ни за залагания, от Вас се изисква да попълните заявление за регистрация на акаунт, както е посочено в сайта.
 2. Ще предоставите пълна и достоверна информация по отношение на всички Ваши данни и информация, предоставени на BET-IBC.
 3. Длъжни сте да уведомите BET-IBC за всички промени в личната си информация.
 4. BET-IBC си запазват правото да откажат всеки залог или част от залог, без да предоставят основание за което.
 5. BET-IBC си запазват правото да закрият профила Ви и да възстановят баланса Ви, без да предоставят основание за което. В случай, че е налице съмнение за извършена измама по сметката Ви, парите Ви може да бъдат замразени и разследванията може да продължат за неопределен период от време.
 6. В случай, че въведете грешен адрес на плащане или метод на плащане в заявката за изтегляне на средства може да Ви бъде наложена допълнителна такса.
 7. Вие разбирате, че ако сумата която внасяте отваряйки сметката си е по-ниска от нужната и/или нужната сума е достигната на вноски, всяка сума, по-ниска от необходимата ще бъде таксувана допълнително със стандартната такса.
 8. BET-IBC си запазва правото да недопуска до Кикбек Промоциите, играчи за които има съмнения за злоупотреба, или играчи възползвали се от други специали условия.
 9. Ако неправилно са преведени пари по Ваша сметка, Ваше задължение е да ни информирате за което.
 10. Съгласни сте да четете и приемате правилата на участващите сайтове за приемане/прекратяване на залози .
 11. Съгласни сте, че дадени букмейкъри може да позволяват само по едно теглене на пари за 24 часа.
 12. Всеки агент е длъжен да генерира 5x оборот от депозита преди да изтегли пари, в съответствие с нашата политика за борба с изпирането на пари. В случай, че условията не са спазени, имаме правото да Ви отдържим 7,5% комисионна или да задържим печалбата Ви до достигане на необходимия оборот.
 13. Всеки играч е длъжен да генерира 1x оборот от депозита преди да изтегли пари, в съответствие с нашата политика за борба с изпирането на пари.В случай, че условията не са спазени, имаме правото да Ви отдържим 7,5% комисионна или да задържим печалбата Ви до достигане на необходимия оборот.
 14. BET-IBC и техните партньори/букмейкъри си запазват правото да поискат 5х от оборота преди теглене на пари, в случай на необичайни модели на залагане.
 15. Давате съгласието си, че BET-IBC има правото да променя таксите за трансфер в дадени ситуации.
 16. Вие, като регистриран клиент в
  BET-IBC или чрез агент представляващ BET-IBC, можете да спечелите по 75,000 Евро (или еквивалентна сума в друга валута) всеки ден, във всеки един Ваш акаунт. Суми надхвърлящи тази печалба, ще бъдат задържани от компанията.

Разни

BET-IBC си запазват правото да прави промени в това споразумение или част от него по всяко време. Ваша отговорност е периодично да проверявате тези Правила & Условия, за да сте сигурни, че сте съгласни с тях и, че Вашата продължителна употреба на нашите услуги ще се счита за съгласието Ви с всички поправки и/или изменения на споразумението.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!