Μία σημαντική Ενημέρωση από το Maxbet sportsbook

Έχει περιέλθει στην προσοχή της Maxbet ότι κάποιοι από τους κατόχους λογαριασμών μέσω πρακτόρων έχουν αναμιχθεί σε στοιχηματικές πρακτικές εκτός των ορίων που επιτρέπονται σ’ ένα στοίχημα. Ως επακόλουθο, ενημερώνεστε δια του παρόντος ότι αν διαπιστωθεί ότι κάποιο μέλος είναι πράγματι αναμεμιγμένο σε τέτοια αφύσικη στοιχηματική δραστηριότητα, η εταιρεία θα διαγράψει καθένα και όλα τα ύποπτα στοιχήματα χωρίς καμία πρότερη ενημέρωση.

Επιπροσθέτως, η εταιρεία δεν θα έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια που συνεπάγεται μια τέτοια πράξη καθώς τέτοιες ενέργειες παραβιάζουν τους όρους και προϋποθέσεις που έχει θέσει η Maxbet και στους οποίους οι δράστες έχουν συμφωνήσει. Παρακαλούμε ενημερώστε τους πελάτες σας. Σας ευχαριστούμε για την συνεργασία.