Πολιτική Απορρήτου

Αυτή η πολιτική (μαζί με τους Όρους & Προϋποθέσεις) καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία συλλέγουμε από εσάς, ή που μας αποστέλλετε. Παρακαλούμε διαβάστε τα παρακάτω προσεκτικά για να κατανοήσετε τις απόψεις και τις πρακτικές μας σε σχέση με τις προσωπικές σας πληροφορίες και το πως θα τις διαχειριστούμε.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων του 1998 (Κανονισμός), ο διαχειριστής των δεδομένων είναι η BET-IBC. Είμαστε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, εγγεγραμμένοι στο Curacao, ως IBC-Broker BV, Pareraweg 45, Willemstad.

Τι είδους πληροφορίες μπορεί να συγκεντρώσουμε

Μπορεί να συγκεντρώσουμε και να διαχειριστούμε τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Οποιαδήποτε πληροφορία μας υποβάλετε, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αποστέλλονται διαμέσου της ιστοσελίδας μας bet-ibc.com (η "Ιστοσελίδα"). Περιλαμβάνονται και όλα τα δεδομένα που δίδονται κατά τη διάρκεια της εγγραφής σας για χρήση της Ιστοσελίδας μας. Μπορεί επίσης να σας ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες, όταν μας αναφέρετε κάποιο πρόβλημα και μπορεί να καταγράψουμε οποιαδήποτε τηλεφωνική συνομιλία με σας.
 • Αν επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορεί να κρατήσουμε αρχείο αυτής της επικοινωνίας και οποιασδήποτε σχετικής αλληλογραφίας (συμπεριλαμβανομένων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και όλων των ειδών των μέσων που μπορεί να είναι συνημμένα).
 • Οι λεπτομέρειες όλων των συνδιαλλαγών που γίνονται μέσα από την Ιστοσελίδα μας θα καταγραφούν και θα κρατηθούν.
 • Τα στοιχεία των επισκέψεων σας στην Ιστοσελίδα μας (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς όμως να αποτελούν και τα μοναδικά, των δεδομένων κίνησης, των δεδομένων τοποθεσίας, αρχείων και άλλων δεδομένων επικοινωνιών, ανεξάρτητα από το αν κάτι τέτοιο απαιτείται από τις διαδικασίες τιμολόγησης μας ή για κάποιο άλλο λόγο) όπως και οποιουσδήποτε πόρους χρησιμοποιήσετε.

Cookies και διευθύνσεις IP

Η διεύθυνση IP σας, το λειτουργικό σας σύστημα, όπως και ο τύπος του περιηγητή σας, θα είναι ανάμεσα στα στοιχεία που συλλέγουμε. Αυτά θα χρησιμοποιηθούν στη διαχείριση του συστήματος και για λόγους αναφοράς.

Για να βελτιώσουμε την Ιστοσελίδα μας όπως και για να σας δώσουμε μια πιο προσωποποιημένη υπηρεσία και καλύτερη εμπειρία, μπορεί να λάβουμε πληροφορίες από ένα αρχείο cookie το οποίο θα αποθηκευτεί στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, Αυτό το αρχείο θα μας επιτρέψει να σας αναγνωρίσουμε, να επιτηρήσουμε την χρήση της Ιστοσελίδας μας και να σας αναγνωρίζουμε κάθε φορά που επιστρέφετε.

Ο περιηγητής σας έχει ρύθμιση η οποία σας επιτρέπει να αρνηθείτε την αποδοχή cookies και είναι δικαίωμα σας να την επιλέξετε. Αυτή η ενέργεια όμως μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό σας από την πρόσβαση σε ορισμένα μέρη της Ιστοσελίδας μας. Το σύστημα μας θα αποστείλει cookies αυτόματα με το που θα μπείτε στην Ιστοσελίδα μας, εκτός αν έχετε εξασκήσει το ανωτέρω αναφερόμενο δικαίωμα σας.

Αποθήκευση των προσωπικών σας πληροφοριών

Είναι αναμφισβήτητο το γεγονός ότι η μετάδοση πληροφοριών μέσα από το διαδίκτυο μπορεί να μην είναι απόλυτα ασφαλής. Εμείς θα λάβουμε όλα εκείνα τα μέτρα που είναι απαραίτητα και θα κάνουμε ότι είναι δυνατό ώστε τα δεδομένα σας να είναι απόλυτα ασφαλή και σε συμφωνία με την παρούσα πολιτική απορρήτου.

Όμως, θα πρέπει να σας επιστήσουμε την προσοχή στο γεγονός ότι δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων όταν αυτά αποστέλλονται στην σελίδα μας. Οτιδήποτε μας στέλνετε το κάνετε με απόλυτα δική σας ευθύνη. Όταν λάβουμε αυτά τα δεδομένα θα χρησιμοποιήσουμε τις αυστηρότερες διαδικασίες και την τελευταία λέξη της τεχνολογίας για να εμποδίσουμε οποιαδήποτε μη εγκεκριμένη πρόσβαση.

Ποια είναι η χρήση των προσωπικών σας δεδομένων

Οι ακόλουθοι είναι οι τρόποι με τους οποίους χρησιμοποιούμε οτιδήποτε κρατάμε για εσάς:

 • Για την παρουσίαση της Σελίδας μας με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο σε σας ανάλογα με τον υπολογιστή σας.
 • Για να σας δώσουμε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μας και/ή σε οποιεσδήποτε υπηρεσίες έχουν συμφωνηθεί (αν ισχύει κάτι τέτοιο).
 • Για να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας οι οποίες απορρέουν από οποιαδήποτε συμβόλαια έχουν συναφθεί μεταξύ εμάς και εσάς.
 • Για να επιτηρήσουμε και να επιβεβαιώσουμε την ορθή χρήση της Ιστοσελίδας μας από εσάς όπως και οποιεσδήποτε πληρωμές μας οφείλονται.
 • Για να υποστηρίξουμε και να συντηρήσουμε την Ιστοσελίδα μας, να την αναβαθμίσουμε και να κάνουμε οποιεσδήποτε αλλαγές.
 • Για να σας ενημερώσουμε για τις οποιεσδήποτε αλλαγές στην Ιστοσελίδα μας.

Τα δεδομένα σας μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν και για να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, απλού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου.

Μπορούν να αποκαλυφθούν σε τρίτους τα δεδομένα σας;

Ναι μπορούν. Για τους παρακάτω λόγους:

 • Αν οποιαδήποτε επιχείρηση ή περιουσιακό στοιχείο είτε πωληθεί είτε αγοραστεί από εμάς, οπότε τα δεδομένα σας μπορούν να αποκαλυφθούν στους επικείμενους αγοραστές ή πωλητές αυτών των επιχειρήσεων ή στοιχείων.
 • Αν η εταιρεία μας είτε καθ' ολοκληρίαν είτε μέσω όλων των περιουσιακών της στοιχείων πωληθεί, τότε όλα τα προσωπικά δεδομένα που κρατούμε θα μεταφερθούν στον αγοραστή.
 • Αν έχουμε την υποχρέωση αποκάλυψης των δεδομένων σας ως συμμόρφωση προς τις επιταγές νομικής διαδικασίας, κυβερνητικών ή ρυθμιστικών αρχών, ή για να προστατέψουμε τα δικαιώματα, την περιουσία και την ασφάλεια της BET-IBC, των πελατών μας, ή άλλων. Στα παραπάνω συμπεριλαμβάνεται η ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες επιχειρήσεις ή οργανισμούς για προστασία από απάτη και την μείωση του πιστωτικού κινδύνου.

Δεν υπάρχει άλλος λόγος πέραν των ανωτέρω που να μας υποχρεώνει να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους χωρίς την συγκατάθεση σας.

Πρόσβαση στις πληροφορίες

Έχετε το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες που κρατάμε για σας σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού. και μπορείτε να εξασκήσετε αυτό το δικαίωμα σε συμφωνία με τις προϋποθέσεις του. Οποιαδήποτε αίτηση πρόσβασης μπορεί να υπόκειται σε μια λογική χρέωση για να καλυφθεί το κόστος μας στην παρεχή λεπτομερειών για τις πληροφορίες που κρατάμε για σας.

Επικοινωνία

Ερωτήσεις, σχόλια και αιτήσεις σε σχέση με την παρούσα πολιτική απορρήτου είναι ευπρόσδεκτα και μπορούν να αποστέλλονται στη διεύθυνση support@bet-ibc.com.