Warunki korzystania z serwisu

Niniejsze zasady i warunki dotyczą usług serwisu BET-IBC.

Przed rozpoczęciem gry za pośrednictwem BET-IBC każdy gracz ma obowiązek zapoznania się z obowiązującymi zasadami i warunkami użytkowania (dalej zwane „warunkami”). Prosimy mieć na uwadze, że niniejsza umowa jest wiążącym aktem prawnym między graczem a firmą BET-IBC (dalej zwana "BET-IBC", "my"), która jest właścicielem i operatorem strony internetowej bet-ibc.com (dalej zwana "stroną"). Strona BET-IBC.com jest obsługiwana przez firmę IBC-Broker B.V., Pareraweg 45, nr. rej. 1668 i jest kontrolowana i licencjonowana przez rząd Curacao.

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego klikając przycisk potwierdzający wyrażasz zgodę na warunki zawarte w niniejszej umowie. Nieprzestrzeganie warunków może prowadzić do wykluczenia, zamknięcia konta albo kroków prawnych, jeśli zostanie to uznane za słuszne, dlatego zachęcamy do sumiennej lektury.

Ogólne warunki

Korzystając z naszych usług przyjmujesz do wiadomości i potwierdzasz następujące warunki:

 1. BET-IBC nie ponosi odpowiedzialności ani za techniczne albo ludzkie błędy mogące wystąpić podczas typowania u jednego z rekomendowanych przez nasz serwis bukmacherów, ani za decyzje danego bukmachera (włącznie z: opóźnione wypłaty, opóźnione zakłady, zamrożenie środków, zamknięcie rynku, unieważnienie zakładów). Wszystkie konsekwencje wszelkich działań dotyczących konta ponosi jego właściciel.
 2. Twoje prawa nie są ograniczone wyrokiem sądowym.
 3. Skończyłeś 18 lat.
 4. Zgadzasz się na dostarczanie nam niektórych danych osobowych o sobie samym (w tym, ale nie ograniczone do: pełne imię i nazwisko, adres e-mail, szczegóły dotyczące wybranych metod płatności), żeby korzystać z naszych usług.
 5. Musisz przejść procedurę "Poznaj swojego klienta" (KYC) przed dokonaniem pierwszej wypłaty, co oznacza, że musisz dostarczyć kopię swojego dowodu osobistego oraz kopię rachunku za media bądź wyciąg z banku. Ta procedura stanowi wymóg ustawowy i jest przeprowadzana zgodnie z odpowiednimi regulacjami dotyczącymi gier oraz ustawą przeciw praniu pieniędzy.
 6. Tylko ty jesteś odpowiedzialny/a za sprawdzenie, czy korzystanie z naszych usług jest legalne w Twoim kraju.
 7. NIE JESTEŚ mieszkańcem USA.
 8. Jesteś odpowiedzialny za ewentualne podatki związane z wygranymi.
 9. Liczysz się z możliwością przegrania zakładów i stratami finansowymi w ramach korzystania z serwisu BET-IBC, który nie jest odpowiedzialny za Twoje straty.
 10. Jeśli na konto wpływają środki nie od osoby zakładającej konto, BET-IBC automatycznie traktuje tą osobę jako współwłaściciela konta.
 11. Nazwę użytkownika i hasło trzymasz w tajemnicy i nie dzielisz się nimi z nikim. Jeśli zapomnisz hasła bądź nazwy użytkownika natychmiast skontaktuj się z BET-IBC.
 12. Każdy zakład zawarty za pośrednictwem naszego serwisu w oparciu o Twoją nazwę użytkownika oraz hasło jest uznany za ważny.
 13. U jednego bukmachera dozwolone jest jedno konto. Próby otwarcia drugiego konta u jednego bukmachera może skończyć się podwyższeniem marży wpłat i wypłat.
 14. Przelewy dozwolone są JEDYNIE w celu zasilania konta. Zabrania się przelewów za znajomych, członków rodziny itp.
 15. BET-IBC nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji przelewu ze strony bukmachera oraz firm realizujących przelewy.
 16. Umowa i wszystkie sprawy z nią związane powinny być regulowane przez prawa "BET-IBC". Każda strona godzi się, że odpowiednie organizacje eGaming Curaçao mają wyłączną jurysdykcję w związku z jakimikolwiek roszczeniami, sporami lub różnicami dotyczącymi Umowy i innych kwestii powstałych w związku z nią oraz bezpowrotnie zrzeka się praw, które może posiadać do sprzeciwienia się działaniu podewziętemu przez te organizacje, lub do skargi, że działanie zostało podewzięte na niekorzystnym forum lub, że te organizacje nie mają jurysdykcji.

Konta

 1. W celu czerpania korzyści z naszego serwisu zobowiązujesz się wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na naszej stronie internetowej.
 2. Zobowiązujesz się, że Twoje dane w serwisie BET-IBC są rzetelne i kompletnie wolne od naginania prawdy.
 3. Jesteś zobowiązany do poinformowania BET-IBC o jakichkolwiek zmianach danych osobistych.
 4. BET-IBC ma prawo odmówić przyjęcia zakładu bez konieczności podania powodu.
 5. BET-IBC ma prawo zamknąć konto gracza i zając środki na koncie bez podania powodu. W przypadku podejrzenia o manipulacje środki na koncie mogą zostać zamrożone na nieokreślony czas działań wyjaśniających.
 6. Zgadzasz się, że w razie wpisania nieprawidłowego adresu przy płatności/ nieprawidłowej metody płatności, mogą być pobrane dodatkowe opłaty.
 7. Zgadzasz się, że jeśli kwota, którą wysłałeś przy otwarciu konta jest mniejsza niż wymagana i/lub odpowiednia kwota została uregulowana w ratach, każda kwota niższa od wymaganej będzie podlegała opłacie zryczałtowanej dodawanej do opłaty standardowej.
 8. BET-IBC zastrzega sobie prawo do wyłączenia użytkownika z promocji Kickback, jeśli podejrzewa się probę oszustwa lub jeśli użytkownik już otrzymuje profity ze względu na inne specjalne warunki.
 9. W razie błędów podczas przelewów Twoim obowiązkiem jest poinformować nas o zaistniałym problemie.
 10. Zobowiązujesz się przeczytać i przystać na warunki korzystania ze stron naszych bukmacherów w szczególności jeśli chodzi o przyjmowanie i odwoływanie zakładów.
 11. Przyjmujesz do wiadomości, że dany bukmacher może dozwolić na jedynie jedno odwołanie zakładu na dobę.
 12. Agent jest zobowiązany do wygenerowania 5x obrotu handlowego w stosunku do swoich wpłat przed wypłatą środków zgodnie z naszą polityką przeciw praniu brudnych pieniędzy. Jeśli wymagania nie są spełnione, zastrzegamy sobie prawo do pobrania opłaty w wysokości 7.5% lub do wstrzymania wypłaty do momentu, w którym wymagany obrót jest osiągnięty.
 13. Gracz jest zobowiązany do wygenerowania 1x obrotu handlowego przed wypłatą środków zgodnie z naszą polityką przeciw praniu brudnych pieniędzy. Jeśli wymagania nie są spełnione, zastrzegamy sobie prawo do pobrania opłaty w wysokości 7.5% lub do wstrzymania wypłaty do momentu, w którym wymagany obrót jest osiągnięty.
 14. BET-IBC oraz rekomendowani przezeń bukmacherzy rezerwują sobie prawo do wymagania od gracza pięciokrotnego obrotu wypłat w przypadku stwierdzenia nietypowych systemów wnoszenia zakładów.
 15. Zgadzasz się, że BET-IBC ma prawo do zmiany opłat za przelewy w szczególnych wypadkach.
 16. Osoba będąca klientem zarejestrowanym poprzez BET-IBC lub agenta związanego z BET-IBC może wygrać codziennie zgodnie ze strefą czasową bukmachera do 75,000 EUR  (lub równowartość tej kwoty w innych walutach) w ramach wszystkich posiadanych kont. Jakiekolwiek dodatkowe wygrane zostaną przez firmę wykupione.
 17. Wszystkie przelewy w innej walucie niż EUR podlegają dodatkowej opłacie w wysokości 5%.
 18. Zlecenie wypłaty możliwe jest jedynie odnośnie wczorajszego stanu konta, w przeciwnym razie może zostać naliczonych dodatkowe 5%.
 19. Zgadzasz się na to, że w przypadku zamknięcia/zablokowania konta, żeby je reaktywować wymagana jest wpłata w wysokości przynajmniej 100 EUR/USD/GBP. Zostanie naliczona także dodatkowa opłata w wysokości 5 EUR/USD/GBP.

Różne

BET-IBC zastrzega sobie prawo do zmian w warunkach niniejszej umowy. W zakresie obowiązków gracza leży regularna lektura niniejszej umowy w celu pozostania na bieżąco z aktualnie obowiązującymi zasadami, co jest warunkiem korzystania z serwisu.

BET-IBC