АГЕНТИ

Регистрация на партньор

Попълнете регистрационната форма и станете BET-IBC Aгент още днес

  Име: *

  Емейл адрес: *

  Website URL (по желание):
  Моля, обърнете внимание, че трябва да попълните целия адрес,http://

  Ако нямате уебсайт, моля обяснете как планирате да набирате играчи (по желание):

  Телефонен номер (по желание):

  Държава: *

  Валута която да бъде използвана за Вашия PS3838 (бивш Pinnacle) акаунт: *

  Предпочитан метод на плащане: *

  Skrill (Moneybookers) емейл (ако имате такъв):

  Instant messenger: *

  Messenger ID: *

  Съгласен съм със Сроковете и условията.

  Разбирате ли английски, или имате нужда от отговор на вашия език?

  Да, разбирам английски

  Не, не разбирам английски


  Do NOT follow this link or you will be banned from the site!