AGENTS

НАПРАВИ ПАРТНЕРСКА КОРИСНИЧКА СМЕТКА

Choose the options below, and confirm after you are done to get to the next step!

  Име: *

  Ваша емаил адреса: *

  URL на Веб-страна (незадолжително):
  Ве молиме имјте предвид: треба да ја ставите целата адреса, вклучувајќи го и http://

  Ако немате веб-страна ве молиме објаснете ни како ќе собирате играчи (незадолжително):

  Телефонски број (незадолжително):

  Држава: *

  Валута која ќе ја користите на PS3838 (поранешниот Pinnacle): *

  Метод за уплата на пари: *

  Skrill(Moneybookers) емаил адреса (ако го користите):

  Онлајн комуникатор: *

  Индетификациски број на комуникаторот: *

  Се согласувам на Условите на Употреба

  Дали разбирате Англиски, или пак сакате одговор на вашиот јазик?

  Да, разбирам Англиски

  Не, не разбирам Англиски


  Do NOT follow this link or you will be banned from the site!