הפקדה / משיכה

Deposit Tutorials

Welcome to the Deposit Tutorials Page!

Choose your Payment Method
from the available 3 options we have below.

Choosing Skrill also guarantees top-notch level security, by employing the highest encryption standards (Veri-Sign SLL trusted site and authorized by the Financial Services Authority of the United Kingdom under the Electronic Money Regulations 2011 for the issuing of electronic money) and constantly updating the system to tackle emerging threats. Your money and personal information are always protected.

We have bank accounts in Euro, US dollars, British pounds and Singapore dollars, MYR are welcome to use the bank deposit option as well. However, in case of MYR deposits, currency exchange rates will apply and all the fees have to be covered by the customer – we will credit your account with the amount we receive. To deposit via bank, simply send a regular bank transfer to one of our accounts!

Please send an e-mail to support@bet-ibc.com in order to arrange a bank deposit.

DO YOU HAVE AN ACCOUNT ALREADY?

זה בסדר גמור! באפשרותך להירשם כעת, זה לוקח רק 3 דקות!

יתרונות בהצטרפות NETELLER דרך BET-IBC

  • ביטוח הונאות VIP
  • חשבונות במספר מטבעות
  • מנהל VIP מסור
  • גבולות מוגברים
  • אגרות חלפנות מופחתות

נאמר כבר מספיק!

תן לזה ניסיון ותפתח משתמש כעת!

מדריך הרשמת NETELLER

לאחר שלחצת על הלחצן "צור משתמש!", אתה תופנה לעמוד Neteller.com.
לחץ הצטרף בחינם על מנת להגיע לטופס ההרשמה.

ספק את הפרטים הבאים: 1
ולחץ 2המשך כשאתה מסיים:

ב שלב 2, אנא ספק את המידע הדרוש 3
לאחר מכן לחץ 4המשך

אנא זכור, כתוב או הדפס את 5האישורים שלך
לאחר שעשית זאת
לחץ 6המשך על מנת לסיים את תהליך ההרשמה שלך.

תעד את האישורים המוצגים7במקום בטוח.

אם יש ברשותך כבר משתמש, פשוט עקוב אחר הצעדים האלה
כדי להעביר כספים אל BET-IBC

לחץ על הלחצןהירשם :

הכנס 1פרטי משתמש ואז לחץ על הלחצן 2הירשם :

בכניסה השמאלית העברת כספים:

כעת לחץ על העבר כספים:

בחלון שקופץ הכנס את הפרטים הבאים:
3ה זהות הבטוחה
4כתובת האימייל NETELLER שלנו:
אנא צרו קשר לקבלת כתובת התשלום.
5סכום ההעברה
6מטבע
7הכנס את PS3838, SBOBET או Betfair שם המשתמש שלך
לאחר מכן לחץ 8המשך

מדריך הרשמת NETELLER

לאחר שלחצת על הלחצן "צור משתמש!", אתה תופנה לעמוד Neteller.com.
לחץ הצטרף בחינם על מנת להגיע לטופס ההרשמה.

ספק את הפרטים הבאים: 1
ולחץ 2המשך כשאתה מסיים:

ב שלב 2, אנא ספק את המידע הדרוש 3
לאחר מכן לחץ 4המשך

אנא זכור, כתוב או הדפס את 5האישורים שלך
לאחר שעשית זאת
לחץ 6המשך על מנת לסיים את תהליך ההרשמה שלך.

תעד את האישורים המוצגים7במקום בטוח.

אם יש ברשותך כבר משתמש, פשוט עקוב אחר הצעדים האלה
כדי להעביר כספים אל BET-IBC

לחץ על הלחצןהירשם :

הכנס 1פרטי משתמש ואז לחץ על הלחצן 2הירשם :

בכניסה השמאלית העברת כספים:

כעת לחץ על העבר כספים:

בחלון שקופץ הכנס את הפרטים הבאים:
3ה זהות הבטוחה
4כתובת האימייל NETELLER שלנו:
אנא צרו קשר לקבלת כתובת התשלום.
5סכום ההעברה
6מטבע
7הכנס את PS3838, SBOBET או Betfair שם המשתמש שלך
לאחר מכן לחץ 8המשך

IT’S OK! You can sign-up now, it only takes 3 minutes!

Advantages upon joining Skrill via BET-IBC

  • VIP fraud guarantee
  • Accounts in multiple currencies
  • Dedicated VIP manager
  • Increased limits
  • Reduced foreign exchange fees

Enough has been said!

Give it a try and open an account now!

Skrill sign-up tutorial

After you have clicked the “CREATE ACCOUNT!” button, you will be redirected to the Skrill.com page.
Click Sign-Up button to begin the registration process.

Provide the following info:
1Account Details 2Personal Details
and click 3Continue to Step 2 when you are done:

On Step 2, please provide the 4required information
Afterwards click 5Accept and Create Account.

And you’re done!
All you have to do is, to check your e-mail.

If you already have an account, just follow these steps
in order to transfer funds to BET-IBC

Click the Sign in button:

Enter 1Account Details then click the 2Login button:

Now that you’re logged in click Send Money button

In the Pop-up window Enter the Following Details:
Our 3Skrill e-mail address:
Please contact us to receive the payment address.
4Currency
5Transfer Amount
Your PS3838, SBOBET or Betfair 6Username
after that click 7Review

The last thing you need to do is:
7Review & Confirm the details
8Enter your date of birth to confirm transaction
and lastly click the 9Send Money button

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!