Obchodní podmínky

Následující pravidla a podmínky platí pro užívání BET-IBC.

Tato dohoda ( "Dohoda") má být čtena v plném rozsahu pro užívání BET-IBC a jejich brokerských služeb. Vezměte prosím na vědomí, že tato dohoda představuje právně závaznou dohodu mezi vámi a BET-IBC ( "BET-IBC", "nás", "my"), která vlastní a provozuje Internetovou stránku na bet-ibc.com ( "Stránka").

Kliknutím na tlačítko "Potvrdit" během registrace vašeho účtu souhlasíte s podmínkami uvedenými v této dohodě. Berete na vědomí, že vaše nedodržení této dohody může vést k diskvalifikaci, uzavření účtu nebo právním krokům proti vám, podle uvážení, a jak je konkrétně uvedeno níže. Webovou stránku BET-IBC.com provozuje společnost IBC-Broker B.V., Pareraweg 45, reg. Ne. 1668 a je regulován a licencován Vláda Curacao.

Všeobecné podmínky

Jako podmínky používání potvrzujete, že:

 1. BET-IBC nenese žádnou odpovědnost za jakékoli technické nebo lidské chyby, které se můžou vyskytnout u konkrétních bookmakerů, jako i jakékoli jimi provedené akce (včetně, no ne výhradně: opožděné výběry, opožděné vypořádání sázek, zmrazení finančních prostředků, uzávěry trhu, vyhýbání se sázkám). Za následky jakékoli akce na vašem účtu – nesete jako majitel účtu odpovědnost.
 2. Nejste omezeni omezenou způsobilostí k právním úkonům.
 3. Jste starší 18 let.
 4. Souhlasíte, že jste povinni poskytnout nám konkrétní osobní údaje o Vaší osobě (včetně podrobností týkajících se vašich způsobů platby) za účelem využití této služby.
 5. Jste povinen poskytnout KYC k Vašemu prvnímu výběru, tzn. že budete muset předložit kopii Vašeho občanského průkazu a kopii účtu za elektřinu nebo výpis z účtu.
 6.  Je Vaší zodpovědností zkontrolovat, zda je služba legální ve Vašem státě.
 7. NEJSTE obyvatelem USA.
 8. Nesete výhradnou odpovědnost za jakékoli příslušné daně, které mohou být splatné z výhry vám vyplacené.
 9. Rozumíte možnému riziku ztráty peněz vyplývajícímu z užívání služby a že BET-IBC nenese žádnou odpovědnost za jakékoli vaše ztráty.
 10. Je-li účet financován kýmkoliv jiným, než žadatelem o registraci, BET-IBC automaticky považuje vkládající osobu za spoluvlastníka účtu.
 11. Souhlasíte, aby vaše jméno a heslo zůstalo tajné a důvěrné a nepovolíte nikomu ho používat. Pokud někde ztratíte jméno nebo heslo vašeho účtu, měli byste okamžitě upozornit BET-IBC agenta.
 12. Rozumíte, že jakékoli sázky uskutečněné pomocí našich služeb pomocí vašeho jména a hesla budou považovány za platné.
 13. Rozumíte, že je povolen pouze 1 účet na bookmakera. Snahy otevřít druhý účet můžou vyústit do vyšších poplatků za vklady a výběry.
 14. Rozumíte, že můžete využívat své platební údaje pro financování POUZE vašeho hráčského účtu. Nemůžete vkládat pro své přátele, členy rodiny, atd.
 15. Rozumíte, že BET-IBC nenese odpovědnost za jakékoli opožděné zpracování plateb způsobené poskytovateli plateb nebo bookmakery.
 16. Dohoda a veškeré záležitosti související s ní se řídí zákony "BET-IBC". Každá strana neodvolatelně souhlasí, že příslušné organizace E-Gambling Curacao by měli mít výhradní pravomoc v souvislosti s jakýmkoli nárokem, sporem nebo rozdílem týkajícím se dohody a jakoukoli záležitostí, která z ní vznikne, a neodvolatelně se vzdát jakéhokoli práva na vznesení námitky proti podání žaloby v těchto organizacích, nebo tvrdit, že žaloba byla vznesena na nevhodném soudu nebo že tyto organizace nejsou právně příslušné.

Účty

 1. Potvrzujete, že za účelem přístupu k našim sázkařským službám jste povinni vyplnit žádost o registraci účtu, jak je uvedeno na Stránce.
 2. Poskytnete kompletní a pravdivé informace ve vztahu ke všem detailům a informacím vám poskytnutým od BET-IBC.
 3. Jste povinni informovat BET-IBC o jakýchkoli změnách vašich osobních údajů.
 4. BET-IBC si vyhrazuje právo odmítnout kdykoli jakoukoli sázku nebo část sázky bez poskytnutí důvodu.
 5. BET-IBC si vyhrazuje právo kdykoli uzavřít váš účet a vrátit vám zůstatek bez poskytnutí důvodu. V případě podezření z podvodu na vašem účtu můžou být peníze zmrazené a vyšetřování může probíhat po neurčitou dobu.
 6. Potvrzujete, že v případě, kdy zadáte neplatné fakturační/platební údaje, mohou Vám být přičteny dodatečné poplatky.
 7. Pokud je vám nesprávně připsána jakákoli suma, je vaší odpovědností nás informovat.
 8. Berete na vědomí, že je potřeba si přečíst a přijmout pravidla zúčastněných webstránek pro přijetí/zrušení sázek.
 9. Rozumíte, že bookmakeři můžou povolit pouze 1 výběr v průběhu 24 hodin.
 10. Agent je povinen před výběrem generovat 5x obrat jeho vkladů, z důvodu naší politiky proti praní špinavých peněz. V případě, že není splněna podmínka, vyhrazujeme si právo účtovat poplatek 7,5% nebo držet peníze, dokud není dosaženo obratu.
 11. Hráč je povinen generovat 1x obrat svých vkladů před výběrem, z důvodu naší politiky proti praní špinavých peněz. V případě, že není splněna podmínka, vyhrazujeme si právo účtovat poplatek 7,5% nebo držet peníze, dokud není dosaženo obratu.
 12. BET-IBC a jeho partneři/bookmakeři si vyhrazují právo vyžadovat 5x obrat před výběrem v případě vypozorování neobvyklých sázkových vzorů.
 13. Vy, jako klient registrovaný přes BET-IBC nebo přes agenta spojeného s BET-IBC, můžete vyhrát až do 75 000 euro (nebo ekvivalent v jiné měně) denně, s ohledem na časové pásmo v rámci jakýchkoliv držených sázkových účtů. Jakýkoliv dodatečný objem výhry bude vykoupen společností.
 14. Všechny převody pro jiné měny než EURO se zpracovávají s příplatkem 5%

Různé

BET-IBC si vyhrazuje právo kdykoli udělat změny v této Dohodě nebo v jakékoli její části. Je vaší odpovědností pravidelně sledovat tyto Pravidla a podmínky pro ujištění se, že s nimi souhlasíte a vaše pokračující využívání naší služby bude považováno za vaše přijetí všech změn a úprav v této Dohodě.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!