Obchodné podmienky

Nasledujúce podmienkysa vzťahujú na použitie BET-IBC.

Túto dohodu (ďalej len "dohodu"), by ste mali prečítať pred užívaním BET-IBC a jeho služieb. Upozorňujeme, že táto dohoda predstavuje právne záväznú dohodu medzi vami a BET-IBC (uvedené ako "BET-IBC", "nás", "my"), ktorá vlastní a prevádzkuje internetovú stránku na bet-ibc.com ("stránka"). Internetovú stránku BET-IBC.com prevádzkuje spoločnosť IBC-Broker B.V., Pareraweg 45, reg. Č. 1668, a je regulovaná a licencovaná vládou Curacao.

Kliknutím na tlačidlo "Odoslať" pri registrácii účtu, súhlasíte s podmienkami uvedenými v tejto dohode. Beriete na vedomie, že vaše nedodržanie tejto dohody môže viesť k diskvalifikácii, uzavretiu účtu, alebo právnym krokom proti vám, ako je považované za vhodné, a ako konkrétne je podrobne popísané nižšie.

Všeobecné podmienky

Ako podmienku použitia, vy potvrdzujete že:

 1. BET-IBC nie je zodpovedný za prípadné technické alebo ľudské chyby, ktoré môžu nastať v určitých stávkových kanceláriách, rovnako ako všetky opatrenia prijaté nimi (vrátane, ale nie obmedzené k: oneskorené výbery, oneskorené zmrazenie finančných prostriedkov , uzavretia trhu, vyprázdňovanie stávok). Vy ako majiteľ účtu beriete zodpovednosť za následky akékoľvek uskutočnenej akcií, ktorá sa vyskytuje na vašom účte.
 2. Nie ste vyhradený obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony.
 3. Ste starší ako 18 rokov.
 4. Súhlasíte s tým, že nám poskytnete určité vaše osobné údaje (vrátane, nie však výlučne: vášho plného mena, e-mailu, podrobností o spôsobe platby), aby ste mohli využívať naše služby.
 5. Ste povinní poskytnúť KYC ("Poznaj svojho zákazníka") pred uskutočnením prvého výberu, čo znamená, že budete musieť poskytnúť kópiu svojho občianskeho preukazu a kópiu účtenky alebo výpisu z účtu. Tento postup je zákonnou požiadavkou a vykonáva sa v súlade s platnou reguláciou hazardných hier a zákonnými požiadavkami na boj proti praniu špinavých peňazí.
 6. Ste jediným zodpovedným overiť si, či používanie našej služby je legálne vo vašej krajine.
 7. Nie ste rezidentom v USA.
 8. Nesiete výhradnú zodpovednosť za akékoľvek príslušné dane, ktoré môžu byť splatné z vyplatených výhier.
 9. Beriete na vedomie možné riziko straty peňazí plynúce z používania služby, a že BET-IBC nemá žiadnu zodpovednosť za také straty.
 10. Ak je účet financovaný niekým iným než registrujúcim, BET-IBC automaticky predpokladá, že je tá osoba spolumajiteľom účtu.
 11. Súhlasíte s tým, aby vaše účtu meno a heslo bolo tajné a dôverné. Ak stratíte názov účtu alebo heslo, záväzný ste to ihneď oznámiť BET-IBC agentovi.
 12. Beriete na vedomie, že pre akékoľvek stávkovanie vykonané prostredníctvom našich služieb, užívateľské meno účtu a heslo budú považované za platné.
 13. Beriete na vedomie, že je povolené vlastniť len jeden účet pre stávkovú kanceláriu. Pokús otvoriť si druhý účet môže mať za následok vyššie vkladu a poplatky na odňatia.
 14. Beriete na vedomie, že môžete použiť platobné údaje iba pre vklady na hráčsky účet Tie nie je dovolené ukladať pre svojich priateľov, členov rodiny, atď.
 15. BET-IBC nie je zodpovedný za prípadné meškanie pri spracovaní platieb, ktoré je spôsobené poskytovateľmi platobných služieb alebo stávkovými kanceláriami.
 16. Dohoda, ako aj a všetky súvisiace záležitosti sú riadené normami "BET-IBC". Každá strana neodvolateľne súhlasí s tým, že príslušná organizácia eGaming Curaçao má výhradnú právomoc vo vzťahu k akejkoľvek pohľadávke, sporu alebo rozdielu týkajúcim sa tejto dohody a akejkoľvek záležitosti, ktorá z nej vznikne, a neodvolateľne sa vzdáva akéhokoľvek práva, že bude musieť vzniesť námietku voči žalobe podanej v týchto organizáciách, alebo tvrdiť, alebo že tieto organizácie nie sú príslušné.

Účty

 1. Potvrdzujete, že pre potreby získania služieb našej kancelárie, ste povinní vyplniť žiadosť o registráciu účtu, ako je uvedené na stránke.
 2. Poskytnete úplné a pravdivé informácie o všetkých detailoch a informáciách, ktoré ste uviedli na BET-IBC.
 3. Ste povinní informovať BET-IBC o všetkých zmenách vašich osobných údajov.
 4. BET-IBC si vyhradzuje právo kedykoľvek odmietnuť akúkoľvek stávku, alebo časť stávky bez uvedenia dôvodu.
 5. BET-IBC si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť váš účet, a vrátiť zostatok bez uvedenia dôvodu. V prípade, že existuje podozrenie na podvod vykonaný na vašom účte, peniaze môžu byť zmrazené.
 6. Beriete na vedomie, že v prípade, že do žiadosti o odstúpenie od zmluvy zadáte nesprávnu platobnú adresu / spôsob platby, môže byť účtovaný dodatočný poplatok
 7. BET-IBC si vyhradzuje právo vylúčiť všetkých členov z propagačnej akcie v prípade, že existuje podozrenie z pokusu o podvod, alebo v prípade, že člen už má zisk z iných špeciálnych podmienok.
 8. Ak je hociktorá suma nesprávne pripísaná na váš účet, je vašou povinnosťou nás o tom informovať.
 9. Beriete na vedomie prečítať a prijať pravidlá zúčastnených webových stránok pre prijatie / zrušenie stávok.
 10. Beriete na vedomie, že by stávkové kancelárie mohli dovoliť iba 1 stiahnutie za 24 hodín.
 11. Agent je povinný generovať 5 násobný obrat svojich vkladov pred odňatím, v súlade s našou politikou proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti. V prípade nesplnenia podmienky vyhradzujeme právo účtovať poplatok vo výške 7,5%, alebo zdržať prostriedky, kým sa nedosiahne daný obrat.
 12. Hráč je pred odňatím povinný generovať obrat, ktorý je rovnaký jeho vkladom, v súlade s našou politikou proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti. V prípade nesplnenia podmienky vyhradzujeme právo účtovať poplatok vo výške 7,5%, alebo zdržať prostriedky, kým sa nedosiahne daný obrat.
 13. BET-IBC a jeho partneri / bookmakeri si vyhradzuje právo požadovať 5 násobný obrat pred odňatím, v prípade neobvyklých stávok.
 14. Majte na vedomí, že spoločnosť BET-IBC má právo meniť poplatky za prenos v určitých prípadoch.
 15. Vy, ako zaregistrovaný klient cez kanceláriu BET-IBC, alebo cez agenta, ktorý je spojený s BET-IBC, môžete vyhrať až 75 000 EUR (alebo ekvivalent v iných menách) denne, podľa časového pásma stávkových kancelárií, v rámci všetkých vlastných stávkových účtov. Každá ďalšia výherná suma bude hradená spoločnosťou.
 16. Všetky prevody v iných menách ako EURO sú spracované s príplatkom 5%.

Ostatné

BET-IBC si vyhradzuje právo na zmeny tejto zmluvy alebo ich časti, kedykoľvek. Je vašou povinnosťou skontrolovať tieto podmienky pravidelne, aby ste boli istý že s nimi súhlasíte. Vaše ďalšie používanie našich služieb bude považované za vaše prijatie všetkých dodatkov a / alebo zmien dohody.

BET-IBC