Όροι και Προϋποθέσεις

Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις αφορούν στη χρήση της σελίδας του internet η οποία ανήκει, όπως και όλες οι υπηρεσίες που παρέχει, στην BET-IBC.

Αυτή η συμφωνία (η "Συμφωνία") θα πρέπει να διαβαστεί από εσάς εξ’ ολοκλήρου, πριν από την χρήση οποιωνδήποτε υπηρεσιών που σας παρέχει η εταιρεία η οποία αναγνωρίζεται ως BET-IBC (καλούμενη ως "BET-IBC", "εμάς", "εμείς") υπό την ακόλουθη νομική ονομασία: IBC-Broker B.V., Pareraweg 45, reg. no. 1668 και/ή την διαμεσολαβητική της υπηρεσία. Η Συμφωνία αποτελεί ένα νομικά δεσμευτικό κείμενο ανάμεσα σε σας και την BET-IBC, στην οποία ανήκει και η οποία λειτουργεί την σελίδα του Internet με την ονομασία bet-ibc.com (η "Σελίδα") και η οποία έχει αδειοδοτηθεί και εποπτεύεται από την Κυβέρνηση του Curacao.

Πατώντας το κουμπί "Υποβολή" όταν κάνετε εγγραφή για λογαριασμό, αποδέχεστε τους όρους και τις προϋποθέσεις που εμπεριέχονται σ’ αυτή τη Συμφωνία. Επίσης αποδέχεστε ότι η οποιαδήποτε περίπτωση μη συμμόρφωσης μ’ αυτούς από μέρους σας συνιστά πιθανό αποκλεισμό, κλείσμο του λογαριασμού και/ή νομικές διαδικασίες εναντίον σας, όπως κριθεί απαραίτητο και όπως περιγράφεται παρακάτω λεπτομερώς.

Σε περίπτωση που η σελίδα των Όρων & Προϋποθέσεων δεν είναι διαθέσιμη στη γλώσσα σας, ή η μετάφραση της δεν είναι ενημερωμένη, τότε η Αγγλική έκδοση της Συμφωνίας θα αποτελεί το κείμενο στο οποίο θα πρέπει να αναφέρεστε αν χρειάζεται.

Γενικοί Όροι

Δια της παρούσης αποδέχεστε και βεβαιώνετε ότι:

 1. Η BET-IBC δεν θα έχει σε καμία περίπτωση την οποιαδήποτε ευθύνη για τεχνικά ή ανθρώπινα λάθη τα οποία μπορεί να συμβούν από οποιονδήποτε από τους bookmakers, όπως και για οποιεσδήποτε ενέργειες στις οποίες θα προβούν, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: καθυστερήσεις πληρωμών, καθυστερήσεις στις εκκαθαρίσεις των στοιχημάτων, πάγωμα χρημάτων, κλείσιμο αγορών, ακύρωση στοιχημάτων. Για τις επιπτώσεις που θα έχει η οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια στον λογαριασμό σας, εσείς – ως ιδιοκτήτης – θα έχετε την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη.
 2. Έχετε πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα η οποία δεν τελεί υπό δικαστική συνδρομή ή οποιουδήποτε είδους επιτήρηση.
 3. Είστε άνω των 18 ετών.
 4. Συμφωνείτε να μας παρέχετε κάποιες προσωπικές πληροφορίες που σας αφορούν (οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, το πλήρες ονοματεπώνυμο σας, τη διεύθυνση e-mail σας, ή λεπτομέρεις που να αφορούν στις μεθόδους πληρωμής που θα επιλέξετε) για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας.
 5. θα χρειαστεί να παρέχετε απόδειξη της ταυτότητας σας πριν την οποιαδήποτε ανάληψη, το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να μας στείλετε ένα αντίγραφο της ταυτότητας σας και ένα αντίγραφο από λογαριασμό ΔΕΚΟ ή τραπεζικό εξτρέ. Η διαδικασία προβλέπεται δια νόμου και διέπεται από τους ισχύοντες κανονισμούς για τα τυχερά παιχνίδια και τη νομοθεσία για το ξέπλυμα χρήματος.
 6. Η ευθύνη για τον έλεγχο αν η χρήση της σελίδας μας είναι νόμιμη στην χώρα που κατοικείτε ανήκει σε σας αποκλειστικά.
 7. ΔΕΝ είστε κάτοικος των Η.Π.Α.
 8. Είστε ο αποκλειστικός υπεύθυνος για την απόδοση των οποιωνδήποτε φόρων που επιβάλλονται στα κέρδη που σας αποδίδονται.
 9. Αποδέχεστε τον πιθανό κίνδυνο απώλειας περιουσίας που εμπεριέχεται στη χρήση της υπηρεσίας και ότι η BET-IBC δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε τέτοια απώλεια.
 10. Αν ο λογαριασμός χρηματοδοτείται από οποιοδήποτε άλλο άτομο εκτός από εκείνο που έχει κάνει την εγγραφή, τότε η BET-IBC θα θεωρεί αυτόματα αυτό το άτομο ως συνιδιοκτήρη του λογαριασμού.
 11. Συμφωνείτε να διατηρείτε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας κρυφά και να μην επιτρέπετε τη χρήση τους από οποιοδήποτε τρίτο άτομο. Αν απωλέσετε τις ανωτέρω αναφερόμενες πληροφορίες ή με τον οποιονδήποτε τρόπο ξεφύγουν από τον έλεγχο σας, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ να ενημερώσετε κάποιον αντιπρόσωπο της BET-IBC, ΑΜΕΣΑ.
 12. Αποδέχεστε ότι οποιαδήποτε στοιχήματα τίθενται διαμέσου της υπηρεσίας μας και του λογαριασμού σας θα θεωρούνται ως έγκυρα.
 13. Αποδέχεστε ότι επιτρέπεται μόνο 1 λογαριασμός ανά Bookmaker. Οποιεσδήποτε προσπάθειες για το άνοιγμα δεύτερου λογαριασμού μπορεί να επιφέρουν υψηλότερες χρεώσεις στις καταθέσεις και αναλήψεις σας.
 14. Αποδέχεστε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες πληρωμών σας για να χρημαοδοτήσετε ΜΟΝΟ τον ΔΙΚΟ σας λογαριασμό. Δεν επιτρέπεται να χρηματοδοτήσετε λογαριασμούς που ανήκουν σε φίλους σας, μέλη της οικογένειας σας, ή οποιοδήποτε άλλο άτομο.
 15. Αναγνωρίζετε ότι η BET-IBC δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιεσδήποτε καθυστερήσεις στις πληρωμές προκύπτουν από τα χρηματιπιστωτικά ιδρύματα ή τους bookmakers.
 16. Η Συμφωνία και οτιδήποτε απορρέει από ή συνδέεται με αυτήν, θα διέπεται από τους νόμους των Ολλανδικών Αντίλλων. Κάθε συμβαλλόμενος συμφωνεί οριστικά και αμετάκλητα ότι οι αρμόδιες αρχές της eGaming Curaçao θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία σε κάθε διαφωνία, διαφορά ή απαίτηση που να αφορά τη Συμφωνία και οποιοδήποτε θέμα προκύψει εξαιτίας της και αμετάκλητα παραιτείται του δικαιώματος να προβάλλει ενστάσεις ως προς τη δικαιοδοσία, ή ότι η οποιδήποτε διαδικασία εκδικάζεται σε χώρο ή αρχή χωρίς δικαιοδοσία.

Λογαριασμοί

 1. Βεβαιώνετε ότι για να έχετε πρόσβαση στις στοιχηματικές υπηρεσίες που παρέχουμε, υποχρεούστε να συμπληρώσετε την αίτηση για εγγραφή λογαριασμού όπως αυτή διατίθεται στη Σελίδα μας.
 2. Όλες οι πληροφορίες και λεπτομέρειες τις οποίες θα παρέχετε στην BET-IBC θα είναι πλήρεις και αληθινές
 3. Είστε υποχρεωμένος να ενημερώσετε την BET-IBC για οποιεσδήποτε αλλαγές στις προσωπικές σας πληροφορίες.
 4. Η BET-IBC διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί οποιοδήποτε στοίχημα ή μέρος στοιχήματος, χωρίς αιτιολόγηση, οποιαδήποτε στιγμή.
 5. Η BET-IBC διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει ή να περιορίσει τον λογαριασμό σας και να σας αποδώσει το υπόλοιπο του οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς αιτιολόγηση. Υψηλότερες χρεώσεις μπορεί να επιβληθούν αν το απαραίτητο όριο στον τζίρο δεν έχει επιτευχθεί.
 6. Αποδέχεστε ότι σε περίπτωση που δώσετε λανθασμένες πληροφορίες για μια ανάληψη, μπορεί να επιβληθεί πρόσθετη χρέωση.
 7. Αποδέχεστε ότι αν το ποσό που καταθέσατε για το άνοιγμα του λογαριασμού είναι μικρότερο από το απαιτούμενο, ή/και το απαιτούμενο ποσό συμπληρώθηκε μετά από αριθμό δόσεων, το κάθε ποσό το οποίο είναι μικρότερο από το απαιτούμενο θα υπόκειται σε εφάπαξ χρέωση πέραν της κανονικής.
 8. Αποδέχεστε ότι σε περίπτωση που μεταφέρετε μικρότερο ποσό από το απαιτούμενο, η χρέωση για την διεκπεραίωση της συναλλαγής θα αντικατασταθεί από μία άλλη μεγαλύτερη και σταθερή χρέωση (περισσότερα γι' αυτό στην σελίδα μας Καταθέσεις & Αναλήψεις).
 9. Η BET-IBC διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει οποιονδήποτε από την Επιστροφή Χρημάτων αν υπάρχει η υπόνοια ότι έχει διαπραχθεί άνομη πράξη ή αν ο δικαιούχος απολαμβάνει ήδη των προνομίων από άλλες ειδικές διαδικασίες.
 10. Αν κάποιο ποσό σας αποδοθεί εκ λάθους, τότε έχετε την ευθύνη να μας ενημερώσετε.
 11. Επιβεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει και ότι έχετε αποδεχτεί τους κανονισμούς των συνεργαζόμενων ιστοσελίδων για την αποδοχή/ακύρωση στοιχημάτων.
 12. Αποδέχεστε ότι οι bookmakers μπορεί να επιτρέπουν μόνο 1 ανάληψη κάθε 24 ώρες.
 13. Ένας πράκτορας υποχρεούται να ανακυκλώσει τα ποσά των καταθέσεων του 5 φορές πριν την οποιαδήποτε ανάληψη σύμφωνα με την πολιτική μας για το ξέπλυμα χρήματος. Αν το όριο αυτό δεν επιτευχθεί διατηρούμε το δικαίωμα να επιβάλλουμε πρόσθετη χρέωση 7.5% ή να καθυστερήσουμε την πληρωμή μέχρι το όριο να επιτευχθεί.
 14. Κάθε παίκτης είναι υποχρεωμένος να ανακυκλώσει το ποσό της αρχικής του κατάθεσης του τουλάχιστον μία φορά πριν κάνει την οποιαδήποτε ανάληψη. Αν το όριο δεν καλυφθεί, τότε διατηρούμε το δικαίωμα να επιβάλλουμε πρόσθετη χρέωση 10% ή να καθυστερήσουμε την ανάληψη μέχρι το όριο αυτό να επιτευχθεί.
 15. Κάθε παίκτης είναι υποχρεωμένος να ανακυκλώσει το ποσό της οποιασδήποτε κατάθεσης του μετά την αρχική κατά τουλάχιστον μία φορά πριν την οποιαδήποτε ανάληψη σύμφωνα με την πολιτική μας για το ξέπλυμα χρημάτων. Αν το όριο αυτό δεν καλυφθεί, τότε διατηρούμε το δικαίωμα να επιβάλλουμε πρόσθετη χρέωση 7.5% ή να καθυστερήσουμε την ανάληψη μέχρι να καλυφθεί το ανωτέρω αναφερόμενο όριο.
 16. Η BET-IBC και οι συνεργάτες/bookmakers διατηρούν το δικαίωμα να απαιτήσουν ανακύκλωση των καταθέσεων 5 φορές πριν από κάποια ανάληψη σε περίπτωση που παρατηρηθούν ασυνήθιστες στοιχηματιές συμπεριφορές.
 17. Αποδέχεστε ότι η BET-IBC έχει το δικαίωμα να αλλάξει τις χρεώσεις μεταφορών σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.
 18. Εσείς, ως πελάτης που έκανε εγγραφή μέσω της BET-IBC ή ενός πράκτορα που να σχετίζεται με την BET-IBC, μπορείτε να κερδίσετε μέχρι 75.000 ευρώ (ή το ισόποσο σε άλλα νομίσματα) ανά ημέρα, σύμφωνα με τη ζώνη ώρας του sportsbook στο οποίο διατηρείτε λογαριασμό. Οποιαδήποτε πρόσθετα κέρδη θα αποζημιωθούν από την επιχείρηση.
 19. Αποδέχεστε ότι αναλήψεις σε SGD ή MYR μπορεί να χρειαστούν μέχρι και 72 ώρες για τη διεκπεραίωση τους.
 20. Αποδέχεστε ότι λογαριασμοί οι οποίοι έχουν υπόλοιπο από 5 Ευρώ και κάτω (ή το ισόποσο σε άλλο νόμισμα) θα απενεργοποιηθούν αυτόματα από το σύστημα μας.
 21. Όλες οι μεταφορές σε άλλα νομίσματα εκτός Ευρώ διεκπεραιώνονται με πρόσθετη χρέωση 5%.
 22. Αποδέχεστε ότι σε περίπτωση που ο λογαριασμός σας έχει απενεργοποιηθεί, για να τον ξαναενεργοποιήσετε, θα πρέπει να κάνετε κατάθεση τουλάχιστον 100 EUR/USD/GBP (για απλούς λογαριασμούς). Αν αυτή η κατάθεση είναι μικρότερη από 100 EUR/USD/GBP τότε μπορεί να υπάρξει πρόσθετη χρέωση 5 EUR/USD/GBP.

Διάφορα

Η BET-IBC διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την παρούσα συμφωνία ή το οποιοδήποτε μέρος της, οποιαδήποτε στιγμή. Είναι δική σας η ευθύνη να ελέγχετε τους παρόντες Όρους & προϋποθέσεις για να βεβαιώνεστε ότι συμφωνείτε. Η συνεχιζόμενη χρήση της υπηρεσίας μας θα θεωρηθεί ως αποδοχή από εσάς των οποιωνδήποτε αλλαγών ή μετατροπών στην Συμφωνία.

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες εκτός των Αγγλικών μόνο για λόγους αναφοράς. Σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στην Αγγλική έκδοση και σε άλλες γλώσσες, η Αγγλική έκδοση θα υπερισχύει.

BET-IBC