Villkor

Följande villkor gäller vid användande av BET-IBC.

Detta avtal ("Avtalet") skall läsas av dig i sin helhet innan du använder BET-IBC och dess tjänster. Vänligen notera att detta avtal är ett juridiskt bindande avtal mellan dig och BET-IBC (härefter nämns som "BET-IBC", "vi"), som äger och driver hemsidan som kan hittas på bet-ibc.com ("Hemsidan"). Websidan Bet-IBC.com sköts av företaget IBC-Broker B. V., Pareraweg 45, registreringsnummer 1668 och regleras samt innehar licens från regeringen i Curaçao.

Genom att klicka på "Skicka"-knappen när du skapar ett konto, så går du med på villkoren som har satts upp i detta avtal. Du förstår även att om du misslyckas i att följa detta avtal kan det resultera i diskvalificering, stängning av konto eller juridisk åtgärd mot dig.

Allmänna villkor

Som ett villkor av användande, bekräftar du och förstår att:

 1. BET-IBC kan inte under några omständigheter hållas ansvariga för varken tekniska eller mänskliga fel som kan komma att uppstå hos en bookmaker, inte heller för några handlingar utförda av dessa (inklusive men dock inte uteslutande: försenade chash-outs, försenad bettinguppgörelse, frysning av tillgångar, marknadsstängningar, ogiltig betting).
 2. Du inte begränsas av någon juridisk kapacitet.
 3. Du är minst 18 år gammal.
 4. Du godkänner att ge oss viss personlig information om dig själv till oss (inklusive, men inte begränsat till: ditt fullständiga namn, e-post, detaljer rörande ditt val av betalningsmetod) för att kunna nyttja vår tjänst.
 5. Du är skyldig till att tillhandahålla KYC ("Know Your Customer") innandu gör ditt första uttag, vilket innebär du måste tillhandahålla en kopia av ID-handling samt en kopia på underhålls faktura eller kontoutdrag. Denna procedur är ett lagstadgat krav och i enlighet med gällande spelregler och lagar rörande anti-penningtvätt.
 6. Endast du själv bär ansvaret att kontrollera att användningen av vår tjänst är lagligt i ditt land.
 7. Du är INTE bosatt i USA.
 8. Du är ensamt ansvarig för att se till att betala eventuella skatter baserat på dina vinster.
 9. Du kan förlora pengar genom att använda denna tjänst och att BET-IBC inte kan hållas ansvarig för någon ekonomisk förlust.
 10. Om kontot finansierats av någon annan än innehavaren, kommer BET-IBC automatiskt att tolka den personen som gjort insättningar till att vara delägare av kontot.
 11. Du måste hålla ditt användarnamn och lösenord hemligt och inte dela det med någon annan. Skulle ditt konto på något sätt bli äventyrat, vänligen kontakta kundtjänst omedelbart.
 12. Alla bets som placeras med ditt användarnamn och lösenord kommer att anses som giltiga.
 13. Du är införstådd med att endast 1 konto per Bookmaker är tillåtet. Försök till att öppna fler konton kan komma att resultera i högre avgifter för insättningar och uttag.
 14. Du är införstådd med att du kan endast kan använda din betalningsinformation till att finansiera DITT spelkonto. Det är inte tillåtet att använda sin personliga betalningsinformation till att finansiera ens vänners eller familjemedlemmars spelkonton, etc.
 15. Du är införstådd med att BET-IBC inte kan hållas ansvariga för försenade betalningsutföranden orsakade av betalningsleverantörer eller bookmakers.
 16. Avtalet och alla de frågor som är relaterade till det ska regleras av de regelverket som är uppsatt av "BET-IBC". Varje part instämmer oåterkalleligt att de relevanta organisationerna för E-Gambling Curacao ska ha exklusiv behörighet i fråga om eventuella krav, tvist eller skillnad rörande Avtalet och alla frågor som härrör eller ev uppstår utifrån det samt att man oåterkalleligt avstår från någon rättighet som om det kan behövas invända mot en talan som väckts i dessa organisationer eller att påstå att talan har gjorts i ett felaktigt forum, eller att dessa organisationer inte har behörighet.

Konton

 1. För att kunna ge dig tillgång till vår bettingtjänst måste du slutföra registrationen på vår Hemsida.
 2. Du bekräftar att du enbart kommer att ange fullständig och uppriktig information till BET-IBC.
 3. Du som användare behöver informera BET-IBC om eventuella ändringar till din personliga information.
 4. BET-IBC förbehåller sig rättigheten att vägra vilket bet eller del av bet som helst utan att behöva ange en anledning.
 5. BET-IBC förbehåller sig rättigheten att stänga ditt konto och återbetala ditt saldo utan att behöva ange en anledning.
 6. Du är införstådd med att i fall du skulle uppge felaktig betalningsadress / betalningsalternativ i ansökan för uttag - kan en extra avgift komma att tillämpas.
 7. BET-IBC förbehåller sig rätten att utesluta medlemmar från Kickback Promotion i fall misstanke om bedrägeriförsök eller om medlemmen redan gör en vinst genom andra särskilda villkor.
 8. Om du skulle krediteras felaktigt är det ditt ansvar att informera oss.
 9. Du förstår att du måste läsa och acceptera reglerna hos de deltagande hemsidorna för acceptans /annullering av bets.
 10. Du är införstådd med att bookmakers kanske tillåter endast 1 uttag per 24 timmar.
 11. En agent är skyldig till att genererat 5x omsättning av dennes insättning innan uttag kan göras, i enlighet med vår anti-penningtvätts policy. I fall att kravet inte uppfylls, förbehåller vi oss rätten att ta ut en avgift som bestäms från fall till fall eller så håller vi på utbetalningen tills omsättningen har uppnåtts.
 12. En spelare är is är skyldig till att genererat 1x omsättning av dennes insättning innan uttag kan göras, i enlighet med vår anti-penningtvätts policy. I fall att kravet inte uppfylls, förbehåller vi oss rätten att ta ut en avgift som bestäms från fall till fall eller så håller vi på utbetalningen tills omsättningen har uppnåtts.
 13. BET-IBC och dess partners/bookmakers förbehåller sig rätten att begära 5x omsättning innan uttag i de fall avvikande vadslagningsmönster observerats.
 14. Du bekräftar att BET-IBC har rätt till att göra ändringar i överföringsavgifterna i särskilda fall.
 15. Du,som klient registrerad via BET-IBC  eller via en partner agent till BET-IBC, kan vinna upp till 75,000 Euro  (eller motsvarande summa i annan valuta) per dag enligt spoortsbooks tidszon med innehavande betting konton. Eventuellt extra vinnande belopp kommer att lösas in av företaget.
 16. Vid överföringar från annan valuta än Euro tillkommer en avgift på 5%.
 17. Du bekräftar att om ditt konto stängs av/inaktiveras, för att reagera det, krävs en insättning på minst 100 EUR/USD/GBP (för standardkonton). Om depositionen är lägre än 100 EUR/USD/GBP kan en extra avgift på 5 EUR /USD/GBP tas ut.

Övrigt

BET-IBC förbehåller sig rättigheten att ändra detta avtal när som helst. Det är ditt ansvar att läsa villkoren sporadiskt för att försäkra att du fortfarande håller med de och ditt fortsatta användande av tjänsten kommer att antas som att du bekräftar och går med på avtalet och eventuella ändringar / tillägg till Avtalet.

BET-IBC